AMSTERDAM - Bij aankomst in Nederland krijgen asielzoekers en statushouders te maken met een grote hoeveelheid informatie van verschillende organisaties en instanties. Het is niet makkelijk om in een (nog) vreemde taal de weg te vinden. VNG Realisatie, de gemeente Amsterdam en Wigo4it hebben om statushouders en asielzoekers te helpen de NL-App ontwikkeld. Het is de eerste digitale centrale plek in Nederland waar informatie voor asielzoekers en statushouders gebundeld in meerdere talen wordt aangeboden.

Asielzoekers en statushouders krijgen na aankomst in Nederland veel informatie van medewerkers en begeleiders van VluchtelingenWerk en de gemeente Amsterdam. Wethouder Rutger Groot Wassink, Vluchtelingen en Statushouders: “Het kost veel tijd voor een klantmanager om aan een nieuwe statushouder de basisinformatie uit te leggen. De NL-App ondersteunt gebruikers bij vragen op het gebied van verschillende thema’s en helpt bij een snelle en goede integratie.”

Informatie digitaal gebundeld in eigen taal
In het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinyaans staat informatie over zes thema’s: Leefomgeving, Geld, Werk, Gezondheid, Juridisch en Integratie. De inhoud is deels afkomstig van VluchtelingenWerk en deels speciaal voor de app ontwikkeld. De app biedt zowel landelijke informatie als specifieke informatie per gemeente. Op dit moment is Amsterdam de eerste gemeente die informatie heeft aangeleverd door het gemeente-specifieke deel. Het doel is dat de app door meerdere gemeenten aangevuld en gebruikt gaat worden.

Totstandkoming NL-App en doorontwikkeling
Initiatiefnemers VNG Realisatie, de gemeente Amsterdam en Wigo4it besloten begin 2018 samen met VluchtelingenWerk en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat een oplossing voor de versnipperde informatie noodzakelijk was. Met behulp van een zogenaamde Design Sprint kwamen zij tot het concept van de NL-App. De demo van de app is eind 2018 getest door 150 asielzoekers en statushouders. De app is vanaf 31 januari 2019 live en zal na de lancering worden doorontwikkeld in samenwerking met de verschillende organisaties.