AMSTERDAM - Op het voormalige fabrieksterrein van Draka in Noord komen 1700 nieuwe woningen, een basisschool en langs het IJ een brede, groene boulevard. De gemeente heeft een overeenkomst getekend met Draka Kabel B.V, de eigenaar van de grond, die de ontwikkelingen op het terrein mogelijk maken. Ook komen er bedrijfshallen voor de maakindustrie, horecagelegenheden en winkels. Het terrein in het Hamerkwartier werd jarenlang gebruikt voor de productie van kabels.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Het Draka-terrein biedt veel kansen. Niet alleen is er ruimte voor nieuwe woningen, we kunnen er ook veel groen aanleggen. Ook blijft er ruimte voor de bedrijven van de huidige tijdelijke huurders van het terrein. Het gebied is straks een levendige schakel tussen het Vliegenbos en het IJplein en heeft de huidige bewoners van onder meer de Vogelbuurt straks veel te bieden.”

Oeverpark
Onder de overeenkomst valt ook de aanleg van een oeverpark: een vijftig meter brede boulevard langs het IJ. Het park wordt door de gemeente aangelegd, net als de straten, pleinen en andere parkjes. De nieuwbouw wordt ontwikkeld door Hines en Provast. Deze ontwikkelaars zijn de beoogde kopers van het gebied en hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt. Gezamenlijk uitgangspunt is om de ontwikkeling bijna energieneutraal te bouwen.

Voorkeursrecht
De gemeenteraad heeft in 2009 een voorkeursrecht (recht van eerste koop) gevestigd op een groot deel van het projectgebied Hamerkwartier. De gemeente heeft de verkoop van de grond aan een andere partij dan de gemeente onder voorwaarden toegestaan. Zo zijn in de overeenkomst met Draka onder meer afspraken gemaakt over het te ontwikkelen programma en de stedenbouwkundige opzet.

Investeringsbesluit en bestemmingsplan
De gemeente werkt nu de Investeringsnota Hamerkwartier uit, die in 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Met het vaststellen van de investeringsnota wordt geld vrijgemaakt om te investeren in de openbare ruimte en publieke voorzieningen in het gebied. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in 2021 ook het bestemmingsplan voor deze locatie vast. De bouw van de eerste woningen kan vervolgens in 2022/2023 van start gaan