AMSTERDAM - Particuliere huur neemt een steeds grotere positie in op de Amsterdamse woningmarkt. Terwijl de afgelopen twee jaar het aantal woningen in Amsterdam met zo’n 13.000 stuks toenam tot 441.000, steeg het aantal particuliere huurwoningen met 20.000. Het aantal koopwoningen daalde juist met 3.000, een trendbreuk ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor zijn nog meer mensen aangewezen op dure woningen. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 2019.

Deze cijfers bevestigen opnieuw dat er woningen worden opgekocht om te verhuren, het zogenoemde buy-to-let. Maar daarnaast wijzen de cijfers op een nieuwe trend waarbij mensen hun koophuis aanhouden om te verhuren, wanneer ze een nieuwe woning kopen, of gaan samenwonen. Dit wordt ook wel leave-to-let genoemd. Hierdoor zijn steeds meer mensen aangewezen op dure huurwoningen, de gemiddelde huurprijs in de particuliere vrije sector was de afgelopen twee jaar 1.286 euro.

Het aandeel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen daalt minder snel dan in voorgaande onderzoeksperiode. Dit heeft een aantal redenen: corporaties verkopen en liberaliseren minder sociale huurwoningen dan in de periode voor 2018 en er zijn in de afgelopen jaren sociale huurwoningen bijgebouwd die worden verhuurd door corporaties en ook door particuliere verhuurders. Particuliere verhuurders bouwen vooral sociale huurwoningen voor jongeren of studenten.

Toch is het aandeel dure huur- en koopwoningen weer toegenomen, tot meer dan een derde van de totale woningvoorraad. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen nog moeilijker om betaalbare woonruimte te vinden. Steeds meer nieuwe inwoners betalen daardoor een groot deel van hun inkomen aan huur of hypotheek. Amsterdam is steeds meer een stad voor mensen met hoge inkomens, de cijfers laten een verschuiving zien in de verdeling van inkomens in de stad.

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen): “De druk op de woningmarkt was al groot, en wordt alleen maar groter. De vraag om sociale en middeldure woningen is enorm, maar er komen juist nog meer dure woningen. Daarom is het nodig om in te grijpen om bestaande sociale en middeldure woningen te beschermen, en er alles aan te doen om nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Afspraken met corporaties en marktpartijen gaan daaraan bijdragen, maar ook nieuwe maatregelen, zoals de zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen, blijven hard nodig.”

Egbert de Vries, woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, bevestigt dat de corporaties onlangs met de gemeente en huurdersorganisaties hebben afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam weer zal toenemen. “De Amsterdamse corporaties kunnen een groei realiseren van 750 sociale huurwoningen per jaar. Tot en met 2023 is dat een toename met 3.000 woningen. Daar bovenop realiseren we 1.100 middeldure huurwoningen erbij.”

WiA 2019
Het onderzoek Wonen in Amsterdam is voor de 13e keer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Het betreft een onderzoek onder alle inwoners van Amsterdam en brengt de inkomensgroepen en woningmarktsegmenten in kaart. WiA maakt deel uit van het bredere onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).