AMSTERDAM - Amsterdam ontwikkelt in de komende jaren een ‘energiepositieve wijk’ in Buiksloterham. De wijk krijgt een lokale energiemarkt waar bewoners energie kunnen verhandelen die zij zelf duurzaam hebben opgewekt en niet gebruiken. Hiervoor kende de Europese Commissie een subsidie toe aan het project ATELIER.

ATELIER is een zogenaamd ‘smart city’ project waarin Amsterdam en Bilbao wijken ontwikkelen waar meer duurzame energie wordt opgewekt dan verbruikt. Bratislava, Budapest, Kopenhagen, Krakow, Matosinhos en Riga zijn fellow cities: steden die de in Amsterdam en Bilbao ontwikkelde innovaties en technieken gaan gebruiken om een dergelijke wijk in hun eigen stad voor te bereiden.

De totale subsidie voor het project bedraagt € 19,5 miljoen, waarvan € 8,9 miljoen zal worden besteed in Amsterdam. De gemeente Amsterdam coördineert het project, waarin dertig steden, kennisinstellingen en bedrijven uit elf landen tot 2024 samenwerken.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Door gebruik van nieuwe innovaties worden de bewoners niet alleen energieconsument, maar ook energieproducent: de eigen opgewekte energie kan lokaal worden opgeslagen en gedeeld met de buren. De kennis die we opdoen in Buiksloterham wordt op termijn ook toegepast op andere plekken in de stad. Zo kunnen alle Amsterdammers hiervan profiteren.”

Lokale energiemarkt
Op twee ontwikkellocaties in Buiksloterham, circa 20.000m2 vloeroppervlak met woningen en commerciële voorzieningen, worden nieuwe en bestaande energiecoöperaties met elkaar verbonden. Huidige en toekomstige bewoners gaan deel uitmaken van een lokale energiemarkt waar zij zelf duurzaam opgewekte energie kunnen verhandelen via een lokaal digitaal platform. Ook krijgt de wijk een verzamelpunt voor elektrisch deelvervoer. Steden, kennisinstellingen en bedrijven bundelen de in het project opgedane kennis en ervaringen, zodat ook anderen ervan kunnen leren.

Amsterdam klimaatneutraal
Om Amsterdam leefbaar te houden voor toekomstige generaties is het nodig om de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% in 2030 terug te dringen en de stad vóór 2040 volledig aardgasvrij te maken. Om dat te bereiken is een omslag nodig binnen ons energiesysteem: van olie, kolen en gas naar schone bronnen als zon, wind en duurzame warmte.