AMSTERDAM - De ontwikkeling van een nieuwe wijk ter grootte van de stad Leiden is weer een stap dichterbij. Het college van B & W heeft op 21 november ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, de Milieueffectrapportage en de Nota van beantwoording en legt deze nu voor aan de gemeenteraad.

In Haven-Stad worden 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd en er zullen 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen zijn.

Stad in een stad

Twaalf bestaande deelgebieden in het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar hoogstedelijke woon-werkwijken van de 21e eeuw. Het draait niet alleen om wonen en werken, maar om het realiseren van een stad met alle bijbehorende voorzieningen zoals scholen, sport, kunst en cultuur, recreatie en groen. Het doel is dat alles op loop-en fietsafstand is. Als bewoner breng je lopend of op de fiets je kinderen naar school en kan je werken om de hoek.

Bedrijven uit productie en creatieve sector

In Haven-Stad komen vooral bedrijven uit de productie en creatieve sector. Dit betekent dat er voor veel bedrijven die nu in het gebied gevestigd zijn ook in de toekomst plaats is. Voorwaarde is dat deze bedrijven wat betreft geluid, geur, fijnstof en veiligheid goed zijn te combineren met wonen. De schaalgrootte van Haven-Stad biedt ook een enorme kans om alle mogelijkheden en innovaties op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, afvalscheiding en -hergebruik in de praktijk te brengen.

Gemengde samenstelling

Het is de bedoeling dat er, zoals dat in Amsterdam traditie is, een gemengde bevolkingssamenstelling komt, waarin ruimte is voor sociale huurwoningen (40%), middeldure woningen (40%) en vrije sector woningen (20%). De concrete invulling van de verschillende deelgebieden gebeurt fasegewijs en in samenspraak met bedrijven en bewoners.

Voorrang aan ov, fiets en voetgangers

Om Haven-Stad goed bereikbaar te houden staan openbaar vervoer, fiets en voetgangers voorop. De verhouding moet ongeveer gelijk worden met die in het centrum. Dit betekent dat slechts 15% van de verplaatsingen van en naar Haven-Stad en daarbinnen met de auto gebeurt. In Haven-Stad komen dan ook heel weinig autoparkeerplaatsen. De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan naar welke openbaar vervoerverbindingen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid.

Bedrijven in de Haven

Door de ligging dichtbij het centrum, het havengebied, Schiphol en de directe verbinding met Zaanstad en het Noordzeekanaalgebied is het een aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven. Vanaf 2025 wordt een besluit genomen over eventuele woningbouw in de havengebieden die onderdeel zijn van het pas-op-de-plaatsgebied. Tot 2029 mogen in dit gebied geen woningen gebouwd worden. Bedrijven in het havengebied hebben van het huidige gemeentebestuur de zekerheid gekregen dat ze tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten. De gemeente spant zich in bedrijven die moeten verplaatsen zoveel mogelijk voor de stad te behouden.

In Haven-Stad worden 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd en er zullen 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen zijn.

Stad in een stad

Twaalf bestaande deelgebieden in het havengebied worden de komende decennia getransformeerd naar hoogstedelijke woon-werkwijken van de 21e eeuw. Het draait niet alleen om wonen en werken, maar om het realiseren van een stad met alle bijbehorende voorzieningen zoals scholen, sport, kunst en cultuur, recreatie en groen. Het doel is dat alles op loop-en fietsafstand is. Als bewoner breng je lopend of op de fiets je kinderen naar school en kan je werken om de hoek.

Bedrijven uit productie en creatieve sector

In Haven-Stad komen vooral bedrijven uit de productie en creatieve sector. Dit betekent dat er voor veel bedrijven die nu in het gebied gevestigd zijn ook in de toekomst plaats is. Voorwaarde is dat deze bedrijven wat betreft geluid, geur, fijnstof en veiligheid goed zijn te combineren met wonen. De schaalgrootte van Haven-Stad biedt ook een enorme kans om alle mogelijkheden en innovaties op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, afvalscheiding en -hergebruik in de praktijk te brengen.

Gemengde samenstelling

Het is de bedoeling dat er, zoals dat in Amsterdam traditie is, een gemengde bevolkingssamenstelling komt, waarin ruimte is voor sociale huurwoningen (40%), middeldure woningen (40%) en vrije sector woningen (20%). De concrete invulling van de verschillende deelgebieden gebeurt fasegewijs en in samenspraak met bedrijven en bewoners.

Voorrang aan ov, fiets en voetgangers

Om Haven-Stad goed bereikbaar te houden staan openbaar vervoer, fiets en voetgangers voorop. De verhouding moet ongeveer gelijk worden met die in het centrum. Dit betekent dat slechts 15% van de verplaatsingen van en naar Haven-Stad en daarbinnen met de auto gebeurt. In Haven-Stad komen dan ook heel weinig autoparkeerplaatsen. De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan naar welke openbaar vervoerverbindingen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid.

Bedrijven in de Haven

Door de ligging dichtbij het centrum, het havengebied, Schiphol en de directe verbinding met Zaanstad en het Noordzeekanaalgebied is het een aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven. Vanaf 2025 wordt een besluit genomen over eventuele woningbouw in de havengebieden die onderdeel zijn van het pas-op-de-plaatsgebied. Tot 2029 mogen in dit gebied geen woningen gebouwd worden. Bedrijven in het havengebied hebben van het huidige gemeentebestuur de zekerheid gekregen dat ze tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten. De gemeente spant zich in bedrijven die moeten verplaatsen zoveel mogelijk voor de stad te behouden.