AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam zet zich in voor een inclusieve stad, waar geen plaats is voor discriminatie. Daarom stelt ze een nieuwe subsidieregeling van 3.000.000,- euro beschikbaar gedurende twee jaar voor Amsterdamse maatschappelijke organisaties om gezamenlijk bij te dragen aan zes prioriteiten op het gebied van inclusie en antidiscriminatie.


Wethouder Touria Meliani (Inclusie- en Antidiscriminatiebeleid): “Wij hebben onszelf als stad de grote opgave gesteld om inclusie te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. We willen daarvoor niet alleen samenwerken met Amsterdamse organisaties, het is ook noodzakelijk. Verandering kan niet opgelegd worden, maar komt van onderop. Om die reden hebben we ook op basis van uitgevoerde evaluaties en gesprekken met de huidige allianties aanpassingen gedaan. Hierdoor bieden we de allianties meer houvast bij het schrijf- en aanvraagproces, en wordt de aanvraag eenvoudiger. Met deze subsidieregeling worden de emanciperende krachten in de stad ondersteund en kunnen Amsterdamse organisaties de komende twee jaar werken aan positieve verandering.”

Doel subsidieregeling

De subsidieregeling is onderdeel van de bredere inzet van de gemeente Amsterdam om discriminatie te bestrijden en inclusie te bevorderen. Het doel van de subsidieregeling is het faciliteren van activiteiten die bijdragen aan het realiseren en uitvoeren van zes bestuurlijke prioriteiten in Amsterdam, te weten: het bevorderen van gendergelijkheid in werk, het stimuleren van de emancipatie van (kwetsbare en bi-culturele) lhbtiq+ personen, het vergroten van zichtbaarheid en representatie van alle Amsterdammers, het bevorderen van kennis over discriminatie en de effecten ervan, het bevorderen van inlevingsvermogen en empathie, en het vergroten van het gedeelde eigenaarschap van het Amsterdamse (koloniale) verleden en de doorwerking ervan. Per bestuurlijke prioriteit wordt één alliantie gesubsidieerd en geldt een subsidieplafond van 500.000,- euro.

Subsidieaanvraag

De gemeente Amsterdam moedigt organisaties aan om gezamenlijk plannen in te dienen die bijdragen aan de genoemde prioriteiten. Allianties van samenwerkende Amsterdamse maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Alle aanvragen moeten voor 1 oktober 2023 zijn ingediend. De gemeente beoordeelt de subsidieaanvragen met ondersteuning van een ambtelijke commissie, die indien nodig externe deskundigen kan raadplegen.