AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwartiermakers voor het nationaal slavernijmuseum aangesteld. Na de eerdere inhoudelijke verkenning, gaat nu een volgende fase van concrete uitwerking van het nationaal slavernijmuseum van start. Deze zal de onderlegger vormen van een definitief besluit over zowel de bouw als de financiering van het museum door gemeente en Rijk. De komende tijd werken de kwartiermakers aan een museaal ondernemingsplan, het opstarten van de programmering en het organiseren van een participatieproces over de locatie van het gebouw.

Wethouder Touria Meliani (Inclusie en Anti-discriminatiebeleid en Kunst en Cultuur): "De maatschappelijke behoefte aan een museum over het slavernijverleden is groot. Er is behoefte aan erkenning van en informatie over deze gedeelde geschiedenis. Met deze aanstelling komen we in de volgende fase van de ontwikkeling van het nationaal slavernijmuseum. Met Peggy Brandon is iemand binnengehaald met zowel veel kennis over het onderwerp als een breed netwerk in de betrokken gemeenschappen en de culturele sector. Naast haar komt met John Leerdam een bevlogen netwerker en ervaren aanjager van nieuwe culturele initiatieven te staan. Ik heb het volste vertrouwen in de kwartiermakers."

Met het verkenningsrapport Met de kracht van de voorouders, het advies van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad, en de consultaties met betrokkenen is de inhoudelijke verkenning naar het slavernijmuseum afgerond.

Kwartiermakers


Naast het opstellen van een museaal ondernemingsplan zetten de kwartiermakers de eerste activiteiten en publieke programmering op, zowel voor het museum als het beoogde kenniscentrum (dat onderdeel vormt van het museum). De nadruk ligt op het aanhaken en benutten van jong, creatief en (inter)nationaal talent en wordt vanaf de start ingezet op kennisontwikkeling over het gehele slavernijverleden.

Er zijn nu drie kwartiermakers aangesteld: een maatschappelijke, een museale en een fysieke kwartiermaker. Peggy Brandon is de museale kwartiermaker met ervaring en een visie op het tot stand brengen van een museum en tentoonstellingen. John Leerdam is als maatschappelijke kwartiermaker de verbinder met een breed netwerk binnen de gemeenschappen van nazaten en met kennis van de geschiedenis van de slavernij en de doorwerking ervan. David Brandwagt was al bij het project betrokken en zal zich als fysieke kwartiermaker inzetten voor de realisatie van het gebouw.