AMSTERDAM - Het Schinkelkwartier wordt een duurzame stadswijk met veel woningen, ruimte voor bedrijven en ook meer groen. Op 14 december 2021 heeft het college van B en W de projectnota Schinkelkwartier vastgesteld. De projectnota laat zien hoe de wijk er uit kan gaan zien en wat daarvoor nodig is. Momenteel bestaat het gebied vooral uit kantoren en bedrijven gevestigd in voornamelijk relatief lage gebouwen met asfalt of bestrating ertussen. Door grote stadsblokken met ruime binnenterreinen te bouwen, komt er in deze wijk ruimte voor veel woningen én bedrijven en kan er ook méér groen worden toegevoegd. De wijk wordt aangesloten op laagtemperatuur stadswarmte en wordt dus aardgasvrij gebouwd.


Wethouder Van Doorninck: "We maken hier een duurzame echte Amsterdamse stadswijk, met véél woningen, werk en alles wat er in zo'n wijk verder hoort. Bovendien maken we dit gebied groener dan het nu is. Daar ben ik trots op."

Stadswijk Schinkelkwartier
Het Schinkelkwartier, op de grens van Nieuw-West en Zuid, transformeert de komende 25 jaar van een relatief geïsoleerd werkgebied tot een groene, circulaire en aardgasvrije stadswijk, die goed verbonden is met de omgeving door openbaar vervoer en fietsroutes. Om te voldoen aan de enorme vraag komen er 11.000 woningen bij, in alle soorten en maten. Daarnaast komt er circa 300.000 m² werkruimte bij de circa 700.000 m² van de kantoren en bedrijven die nu in Schinkelkwartier gevestigd zijn. Verder biedt Schinkelkwartier ruimte aan 450.000 m² maatschappelijke en commerciële voorzieningen zoals scholen, sportvoorzieningen, winkels en horeca. In Schinkelkwartier kunnen straks 22.000 mensen wonen en 45.500 mensen werken.

Betrokken omwonenden
De afgelopen tijd hebben veel omwonenden en gebruikers van het gebied en de omringende wijken hun mening gegeven over de plannen. Die reacties gaan over verschillende thema's zoals het groen in de buurt, buitensport, Huis te Vraag en de fietsbrug over de Schinkel. Duidelijk is dat men betrokken wil worden bij de ontwikkeling van deze wijk. Naar aanleiding van de reacties heeft het college onder meer besloten om begraafplaats Huis te Vraag groen te houden en daar geen doorgaande fietsroute aan te leggen. Van Doorninck: "De betrokkenheid van Amsterdammers bij dit project heeft goede inzichten opgeleverd. We gaan in de volgende fase graag met betrokkenen rond de tafel, want zij kennen de buurt als geen ander."

Proces
Nu het College de projectnota heeft vastgesteld zal de commissie RO die op 19 januari behandelen. Een week later kan dan de raad tot verdere besluitvorming overgaan.