AMSTERDAM - Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de eerste fase van de selectie 5 partijen gekozen die hun plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk op het terrein van de Bijlmerbajes verder mogen uitwerken. Die partijen krijgen tot 1 juni 2017 de tijd om hun definitieve plan te maken en een bod op het terrein doen. In september 2017 selecteren het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente samen een partij die het terrein mag kopen en ontwikkelen.

Het terrein van de Bijlmerbajes is eigendom van het Rijk en moet na verkoop veranderen in een nieuw stuk stad in het Overamstel-gebied. Om die ontwikkeling te waarborgen heeft de gemeente Amsterdam een nota van uitgangspunten vastgesteld waaraan de kopende partij zich moet houden. Er is ruimte voor 135.000 vierkante meter vloeroppervlak bebouwing, waarvan minstens 70 procent uit woningen zal bestaan. Te denken valt aan minimaal duizend woningen. Ook komt er een middelbare school. De nieuwe wijk wordt met een tunnel onder het spoor Amsterdam-Utrecht verbonden met het Amstelkwartier.

Tijdelijke invulling

Op dit moment is in de voormalige gevangenis een asielzoekerscentrum gevestigd. Dit azc is in augustus 2016 geopend en blijft open tot uiterlijk 1 januari 2018. In het azc is plek voor maximaal 1.000 asielzoekers. Het beheer van de locatie valt onder verantwoordelijkheid van het COA. In het Carrégebouw naast het azc is nu een creatieve broedplaats gerealiseerd waar verschillende partijen samenwerken om vluchtelingen uit het azc en statushouders te begeleiden naar werk, opleiding en participatie in de Amsterdamse samenleving. De broedplaats is vrij toegankelijk en dient als ontmoetingsplek.