AMSTERDAM - Buiksloterham verandert van een gebied met industrie naar een gemengde wijk voor wonen en werken. In 2006 zijn de eerste plannen voor gebiedsontwikkeling in Buiksloterham gemaakt, die nu toe zijn aan vernieuwing. In de concept investeringsnota, die door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak, staat de visie van de gemeente op de ontwikkelingen in Buiksloterham voor de komende 10 jaar. In de nieuwe plannen is ruimte voor 5000 extra woningen en is er in het bijzonder aandacht voor de sociale samenhang tussen Buiksloterham en de bestaande stadswijken in Noord.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Buiksloterham is een gebied waar de komende jaren veel nieuwe woningen worden gebouwd. Door aardgasvrij en circulair te bouwen, te experimenteren met lokale duurzame opwek van elektriciteit en ‘hubs’ voor deelmobiliteit te realiseren, wordt Buiksloterham een voorbeeld voor de duurzame wijk van de toekomst. De komst van meer maatschappelijke voorzieningen zoals scholen draagt daarnaast ook bij aan het versterken van de verbinding met omliggende bestaande wijken in Noord. De huidige en toekomstige bewoners en bedrijven krijgen de komende periode de tijd om hun mening te geven over de plannen.’’

Meer ruimte voor groen
In de nieuwe plannen is er veel meer ruimte voor groen omdat er minder plek voor parkeren op straat wordt gemaakt. Daarnaast wordt er meer groen ontwikkeld door nieuwe stukken land en het ondieper maken van delen van het Johan van Hasseltkanaal en het IJ. Deze nieuwe stukken natuur dragen bij aan het ecosysteem en de diversiteit van Buiksloterham

Inspraak
Amsterdammers kunnen meepraten over de investeringsnota en hun inspraakreactie geven. Op dinsdag 7 januari 2020 is er een informatieavond. Na de inspraakperiode maakt de gemeente een ‘nota van beantwoording’, hierin legt de gemeente alle inspraakreacties vast en deze worden meegewogen in de uitwerking van de definitieve investeringsnota. Medio 2020 neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

Zie voor meer informatie: www.amsterdam.nl/buiksloterham