AMSTERDAM - Het college van B en W is met het Rijk overeengekomen om het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Amsterdam West geschikt te maken voor de opvang van vluchtelingen. Deze locatie biedt opvang aan maximaal 650 vluchtelingen, voor de duur van tien jaar. Na een evaluatie kan dit verlengd worden met maximaal vijf jaar.


Het pand wordt verbouwd en naar verwachting in het najaar van 2024 door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opgeleverd.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen): “Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de asielketen niet goed functioneert. In afwachting van een goed werkende spreidingswet creëren we in Amsterdam extra opvang voor de lange termijn. Het is van belang om te zorgen voor stabiele opvang met locaties waar mensen voor een langere periode kunnen worden opgevangen. Het gebouw aan de Einsteinweg is een geschikte locatie om ervoor te zorgen dat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van tijdelijke noodopvang.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de verbouwing van het pand. Als de opvang van start gaat is het COA verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingen en beheer van het pand. In samenwerking met het COA wordt een klankbordgroep opgericht voor een goede samenwerking met de buurt. Een vertegenwoordiging van omwonenden en bedrijven kan hieraan deelnemen om ervaringen te delen en suggesties te doen.

Opvang in Amsterdam

Er zijn op dit moment vijf COA-opvanglocaties in de stad (azc Willinklaan en vier tijdelijke opvanglocaties) die in totaal ruimte bieden aan 3242 asielzoekers en statushouders. Op deze opvanglocaties worden de bewoners begeleid door het COA. Op dit moment worden er ook 2.882 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op verschillende locaties in de stad. Het grootste deel van deze opvang vindt plaats in hostels en hotels.