AMSTERDAM - De Monitor Groen heeft voor het eerst het groen in de gemeente Amsterdam in kaart gebracht. Uit de monitor blijkt dat 61 procent van de openbare ruimte in Amsterdam groen is, dat 15 procent van de hele stad bedekt is door bomen en dat 39 procent van de tuinen uit groen bestaat. Negen van de tien Amsterdammers woont op minder van tien minuten lopen van een groengebied. Het totale groenoppervlak is iets afgenomen ten opzichte van 2018, omdat er stukken landbouwgrond aan de rand van de stad zijn gebruikt voor woningbouwprojecten. Bestaande buurten zijn juist groener geworden.

De Monitor Groen geeft voor het eerst een goed beeld van welke soorten groen er in de stad te vinden zijn en wat de rol daarvan is.

Voor de monitor zijn verschillende bronnen gebruikt, zoals de Basisregistraties Grootschalige- en kleinschalige topografie (BGT), infrarood luchtfoto’s, 3D-puntenwolken en andere gemeentelijke bronnen. Door verschillende bronnen te combineren is een completer beeld ontstaan. Ook is er een interactief dashboard gemaakt, waarmee kan worden ingezoomd op wensen en knelpunten. Zo kan de monitor helpen met de ambitie van het stadsbestuur om de stad stevig te vergroenen. De monitor verschijnt tweejaarlijks.

Wethouder Melanie van der Horst (openbare ruimte en groen): “Het is belangrijk dat we nu veel beter in beeld hebben hoe groen onze stad is. 61% van de openbare ruimte lijkt veel, maar het is nog lang niet genoeg. In veel wijken is de openbare ruimte versteend en dat levert bij nat en heet weer direct problemen op. Dat geldt zeker ook voor versteende tuinen en niet-groene daken. De komende jaren moeten we dus samen met inwoners aan de slag met vergroening van de stad.”

Buurten waar weinig gebouwd wordt worden groener

Een groene buurt is prettiger wonen, brengt schaduw en verkoeling op warme dagen en maakt een straat leefbaarder. Ook heeft groen een belangrijke functie bij het opvangen van regenwater en het verkoelen van de stad op warme dagen.

Het is gelukt de afgelopen jaren buurten waar weinig gebouwd wordt te vergroenen. Stadsdeel Centrum werd bijvoorbeeld 1o procent groener.

Het gaat met name om extra buurtgroen: planten en grasstroken in plaats van tegels en asfalt, zoals bij de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal.

In West en Oost is een toename van zo’n 4 procent.

Het Bella Vista park in Oost en het nieuwe Bellamyplein in West zijn voorbeelden van vergroening. Dit soort buurtgroen is belangrijk voor een stad waar steeds meer mensen wonen zonder een eigen buitenruimte.

Nieuwe wijken zorgen voor afname totale groenoppervlak

In totaal is het groen in de stad met 1,9% afgenomen. Dat komt met name door de aanleg van nieuwe woonwijken in Weesp en Noord, waarvoor landbouwgrond is bebouwd. Wethouder Van der Horst: “Het zal de komende jaren een uitdaging worden om het groenoppervlak verder te laten groeien. Er is grote behoefte aan meer woningen en de stad zal meer verdichten. Samen met

bewoners en ondernemers werken we hard om ervoor te zorgen dat ook de privéruimte vergroend wordt. Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat we de nieuwe woonwijken zo groen mogelijk blijven inrichten.”

Links

Bekijk de Monitor Groen
Bekijk Groen in de stad in kaart