AMSTERDAM - Alleen minder vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s mogen vanaf november 2020 nog binnen de ring A10 rijden. Dat heeft het college van B en W vorige week besloten. Amsterdammers worden met subsidies geholpen een schoner alternatief te kiezen. De milieuzone past binnen het nieuwe harmonisatiebeleid van het Rijk en is samen met de subsidieregeling een uitwerking van het onlangs vastgestelde Actieplan Schone Lucht.

Wethouder Sharon Dijksma (Luchtkwaliteit): “De nieuwe milieuzone draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en dat is hard nodig. De maatregel heeft het meeste effect op de plekken waar nu nog de Europese grenswaarden worden overschreden. Zo roken bewoners van de Weesperstraat eind 2020 bijvoorbeeld naar verwachting jaarlijks 44 sigaretten minder mee.”

De nieuwe milieuzone voor Amsterdam past binnen de landelijke harmonisatieregeling voor milieuzones. Met de keuze voor een gele (voor emissieklasse 3 en hoger) en een groene milieuzone (emissieklasse 4 en hoger) wordt landelijk een eenduidige lijn neergezet voor alle gemeenten. Amsterdam kiest voor de schonere groene zone, wat betekent dat alleen dieselauto’s uit 2005 of later toegelaten worden.

Subsidie voor schoner vervoer
De gemeente komt Amsterdammers tegemoet in de kosten. Alle Amsterdammers met een oude dieselauto krijgen een subsidie voor de sloop van hun auto. Voor voertuigeigenaren met een stadspas met groene stip is daarnaast een aanvullende subsidie beschikbaar voor aankoop van schoner vervoer. De subsidies zijn vanaf januari aan te vragen. Wie uiterlijk 31 maart 2020 beslist, kan rekenen op een extra bedrag. Per aanvraag ligt het subsidiebedrag tussen de €500 en €2000. Voor de subsidieregeling is in totaal vier miljoen euro beschikbaar gesteld.

De milieuzone beslaat het gebied binnen de ring A10. De ring zelf blijft voor oude diesels bereikbaar. De huidige milieuzone voor brom- en snorfietsen verandert niet. Een deel van Amsterdam Noord ligt binnen de ring A10 en valt nu dus ook binnen de milieuzone. Dit geldt ook voor zeven (voormalige) industriegebieden zoals RAI, Schinkel en Houthavens. Zij liggen binnen de ring maar zijn eerder buiten de milieuzone gehouden. Dit gebied geldt vanaf november 2020 ook als grens van de milieuzones voor vrachtauto’s, taxi’s, bestel auto en autobus.

Uitzonderingen
De milieuzone geldt niet voor alle dieselvoertuigen met een emissieklasse 3 of lager. Er zijn landelijk uitzonderingen voor bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, oldtimers van 40 jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners van een milieuzone-gebied. De gemeente onderzoekt nog of er aanvullende lokale ontheffingen wenselijk zijn.