AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag de nieuwe MBO-Agenda gepresenteerd, waarmee het de komende jaren 35 miljoen euro investeert in het Amsterdamse mbo. Een betere positie van het mbo en een gelijke waardering ten opzichte van andere opleidingen blijft een speerpunt. Het college zet in op kansengelijkheid door meer te investeren in studenten van mbo-niveau 1 en 2, maar ook door voorrang te geven aan mbo-projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Daarnaast wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt voor arbeidsmarktbeleid. De MBO-Agenda heeft een brede aanpak, waarin samen wordt gewerkt met onderwijs en bedrijfsleven. Het doel is een betere aansluiting van mbo-studenten op de arbeidsmarkt, maar ook aantrekkelijk en hoogwaardig mbo-onderwijs en goede stagemogelijkheden. De MBO-Agenda loopt van 2023 tot 2027.

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken, MBO en Toeleiding Arbeidsmarkt): "De afgelopen jaren hebben we een omslag gezien als het gaat om de positie en de waardering van het mbo. Dit is een heel goede ontwikkeling, maar er moet meer gebeuren. Onze stad kan niet zonder het mbo. Een van de grootste uitdagingen de komende tijd is het oplossen van de personeelstekorten. Te weinig jongeren kiezen voor een vakopleiding en we hebben te maken met vergrijzing. Ook is er in Amsterdam een groep jongeren die geen goede aansluiting vindt op de arbeidsmarkt en dreigt achter te blijven. Deze jongeren zien geen perspectief en hebben weinig vertrouwen in een goede toekomst voor zichzelf. Schooluitval en verkeerde keuzes liggen dan op de loer. Deze jongeren willen we erbij houden en op weg helpen. Daarom investeren we ook de komende periode in het Amsterdamse mbo en in een arbeidsmarktagenda, waarmee we bedrijven ondersteunen en stimuleren om meer geld en tijd te steken in hun (toekomstige) werknemers."

MBO-Agenda 2023-2027


De gemeente Amsterdam was in 2015 de eerste stad in Nederland met een eigen MBO-Agenda. De MBO-Agenda is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam/Flevoland, ROC TOP, Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De MBO-Agenda 2023-2027 is de derde Agenda en heeft de komende jaren vijf doelstellingen: samen met het bedrijfsleven investeren in gezamenlijk opleiden en begeleiden, meer toeleiding naar het mbo, aantrekkelijk en hoogwaardig mbo-onderwijs, extra inzet via het Plusprogramma en duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen.

Extra investeren in Plusprogramma


Het Plusprogramma biedt kleinschalig mbo-onderwijs op niveau 1 en niveau 2 met extra begeleiding op de Plusscholen van ROC van Amsterdam en ROC TOP. Het programma richt zich op het behalen van een diploma en brede competentieontwikkeling. Studenten met een diploma op mbo niveau 1 en 2 hebben minder kans op duurzaam werk. Daarnaast hebben jongeren uit Amsterdam-Zuidoost, Nieuw-West en Noord op 23-jarige leeftijd minder vaak een startkwalificatie ten opzichte van jongeren uit andere stadsdelen. Daarom wil de gemeente Amsterdam juist deze groep jongeren extra ondersteunen.

Samenwerken met het bedrijfsleven


De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren in meer publiek-private samenwerkingen (PPS'en) en gezamenlijke projecten van het onderwijs en het bedrijfsleven in o.a. de sectoren techniek, bouw, horeca en zorg. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat studenten al tijdens hun studie leren werken met de nieuwste technologieën uit het bedrijfsleven, waardoor ook het onderwijs sneller innoveert en beter aansluit op de praktijk. In de afgelopen jaren is een aantal succesvolle PPS'en gestart. Zoals de PPS'en 'VTI' In de installatietechniek en 'House of Digital' in ICT (hier ontstond ook de succesvolle BIT Academy), waar ruim 3200 mbo-studenten een deel van hun opleiding volgden. Binnen de PPS 'MKB Digital workspace' helpen mbo-, hbo- en wo-studenten mkb-bedrijven met o.a. websites bouwen, online marketing en ICT-security. Meer dan 1900 studenten werkten hier aan meer dan 1100 projecten.