ZAANDAM - De regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland verbeteren gezamenlijk met zorgaanbieders de jeugdhulp. Vrijdag 24 maart ondertekenden de gemeenten samen het contract voor 2018.

Vanaf 2018 bepaalt een kind dat jeugdhulp nodig heeft samen met zijn of haar ouders welk resultaat behaald moet worden en welke hulp het kind en het gezin daarbij nodig heeft. Daarbij wordt gekeken naar het kind én de gezinssituatie; alle factoren die van belang zijn worden betrokken. Het kind kan snel geholpen worden door één jeugdhulpaanbieder. Eén aanbieder wordt verantwoordelijk voor het hele traject en het resultaat van de specialistische jeugdhulp.

Simone Kukenheim, coördinerend wethouder namens de 14 deelnemende regiogemeenten: ‘de succesvolle afronding van de aanbesteding is een mijlpaal voor het efficiënter organiseren van jeugdhulp. Ik ben er, namens de bestuurders van alle regiogemeenten trots op dat zoveel deskundige aanbieders van specialistische jeugdhulp vandaag hun handtekening zetten en samen met ons kiezen voor optimale hulp aan gezinnen. Samenwerken met en rond het gezin met een hulpvraag is zo belangrijk. En dan bedoel ik niet alleen samenwerken binnen de specialistische jeugdhulp, maar in samenhang met andere domeinen zoals wonen, onderwijs en of schuldhulpverlening. Daar kunnen wij als gemeente een belangrijke rol in vervullen. Als een gezin in de schulden zit dan kan dit tot stress leiden waar het kind last van heeft. We signaleren dan niet alleen het probleem van het kind, maar zorgen ook voor afstemming met schuldhulpverlening. Doel is oplossingen voor gezinnen te vinden. Gemeenten kopen niet langer hulptrajecten in bij instellingen, maar betalen voor het resultaat. Instellingen nemen de verantwoordelijkheid andere specialisten te betrekken, zodat passende hulp voor het gezin wordt ingezet onder één regisseur.’

Eén jeugdhulp aanbieder verantwoordelijk
De behoefte aan vernieuwing is ontstaan omdat hulpverlening nu nog te vaak los van elkaar wordt ingezet binnen een gezin. Deze stapeling van hulp levert kostbare en minder effectieve jeugdhulp op. In de nieuwe werkwijze wordt gekeken naar de situatie van het hele gezin, op alle leefdomeinen en op langere termijn: zijn er problemen met de woonsituatie, schulden, werkloosheid, op school, psychiatrische problemen bij gezinsleden, verslavingsproblematiek en zo verder. Het gezin brengt dit – met hulp van het lokale team -  in kaart. Dit leidt tot een perspectiefplan waarin staat welke ondersteuning het gezin nodig heeft om de problemen aan te pakken. De regie op dit plan ligt bij het gezin. Het lokale team kan het gezin daarbij helpen of de regie overnemen als dat nodig is.

Start implementatie
De inkoop van jeugdhulp voor 2018 is afgerond. In totaal zijn er 148 instellingen en vrijgevestigden gecontracteerd voor het aanbieden van enkelvoudige jeugdhulp en 38 instellingen voor meervoudige jeugdhulp. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders maken nog in 2017 een begin met de omslag die voor de vernieuwingen nodig is. Professionals volgen trainingen voor een nieuwe manier van werken waarbij zij meer handelingsvrijheid, maar ook meer oog en verantwoordelijkheid voor het resultaat hebben.