WEESP - Vanaf 4 juli 2023 start zorgorganisatie Madeliefje met dagbesteding in Wijkcentrum de Wintertuin in Weesp. De senioren uit Weesp die tijdelijk dagbesteding kregen in Zuidoost, kunnen straks weer naar een locatie dicht bij huis.

Wethouder Alexander Scholtes (Zorg): “Het is goed nieuws dat nu ook Weespers een fijne locatie voor dagbesteding in de buurt hebben. Dagbesteding in een vertrouwde omgeving vergroot de toegankelijkheid ervan en is daarmee niet alleen belangrijk voor de Weespers die er al gebruik van maken en die nu tijdelijk in Zuidoost terecht konden, maar ook voor andere inwoners die in de toekomst behoefte hebben aan dagbesteding.”

Terug in Weesp


Begin dit jaar eindigde de dagbesteding in verzorgingshuis Oversingel. Er was een nieuwe zorgaanbieder, maar nog geen geschikte ruimte voor dagbesteding in Weesp. De Weespers konden tijdelijk naar de dagbesteding in Zuidoost. Nu heeft zorgorganisatie Madeliefje het huurcontract getekend voor Wijkcentrum de Wintertuin. Deze ruime locatie in het centrum van Weesp is een ontmoetingsplek voor oudere bewoners. Vanaf 4 juli worden hier twee dagen per week activiteiten georganiseerd. Naast de ouderen die tijdelijk naar Zuidoost konden, is er ruimte voor uitbreiding, waardoor andere Weespers in de toekomst eveneens gebruik kunnen maken van deze dagbesteding.

“De Wintertuin is de mooiste plek in Weesp waar je dagbesteding voor onder andere ouderen kunt bieden”, aldus voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsgebied Weesp Katinka Hilders: “We zijn blij dat Madeliefje met liefde en plezier deze voorziening realiseert voor onze Weespers en Driemonders, die dankzij deze voorziening hulp krijgen met hun daginvulling en sociale contacten.

Dagbesteding in gemeente Amsterdam


Dagbesteding biedt Amsterdammers en Weespers die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij, ondersteuning op het vlak van een zinvolle daginvulling, maatschappelijke participatie en sociale contacten. De dagbesteding is vorig jaar verdeeld over 25 aanbieders die samen zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod dat goed verspreid is over de stad. Met de komst van een locatie in Weesp is ook in dit gebied een geschikte ruimte voor dagbesteding.