AMSTERDAM - Na de succesvolle maatregelen op het Muntplein is er vanaf zaterdag 21 juli 20.00 uur ook geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk voor het Centraal Station langs en door de Paleisstraat. Op de Nieuwezijds Voorburgwal geldt dan eenrichtingsverkeer, van het station richting het Paleis op de Dam.

Er komt zo meer ruimte voor bewoners, fietsen, wandelen, spelen en groen in de buurt. Tegelijk blijft het gebied goed bereikbaar voor verkeer dat er wél moet zijn, zoals laad- en losverkeer en bewoners. Er is soms wel extra reistijd.

Groei
Amsterdam groeit en blijft groeien. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte nog verder onder druk. Vooral in de binnenstad. Het centrum van Amsterdam is niet gebouwd voor de auto. In vergelijking met andere steden zoals Den Haag en Rotterdam is er aanzienlijk minder ruimte voor verkeer.

Nieuwe hoofdroutes
Onderzoek toont aan dat 40 tot 60 procent van het autoverkeer overdag in de binnenstad geen bestemming in het stadshart heeft. Gerichte maatregelen kunnen dit autoverkeer een alternatieve, minder belastende route bieden. Het onderzoek laat verder zien dat het niet efficiënt is het stadshart als doorgaande route te gebruiken. Maar de nieuwe hoofdroutes door de binnenstad zorgen vooral voor minder druk op de openbare ruimte.