AMSTERDAM -Zuidas krijgt een nieuwe groene gezinsbuurt met 1350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen speciaal bestemd voor gezinnen. De buurt bestaat voor het grootste deel uit sociale huur en middenhuur. Fietsers en voetgangers hebben vrij spel in een groen park waar de bebouwing omheen staat. Het is de eerste autovrije buurt in Zuidas. Naast woningen komen er ook kantoren en voorzieningen. De bouw start in 2022.

Wethouder Everhardt: “Gezinnen trekken steeds vaker weg uit Amsterdam. Terwijl juist gezinnen buurten levendig maken en zorgen voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daarom gaan we een prachtige groene buurt voor gezinnen met 1350 woningen in Zuidas ontwikkelen. De Zuidas wordt zo steeds meer een gemengde buurt, waar je prettig kan werken, wonen en recreëren. Juist in de onzekere tijd waarin we nu leven, is het van belang om te blijven investeren in de stad en in betaalbare woningen.”

Ruimte voor gezinnen De gezinswoningen variëren in grootte, maar zijn minimaal 75m2. Er komen ook woningen voor eenpersoonshuishoudens, ouderen en studenten. De woningen bestaan voor 40% uit sociale huur, 40% uit middeldure huur en 20% koop. Er zijn diverse voorzieningen gepland, waaronder de allesin-1-school: een basisschool en kinderopvang ineen. De nieuwe buurt komt op de grond die vrijkomt nadat de aanleg van de nieuwe velden voor voetbalclub AFC is voltooid.

Groen park Het hart van de buurt bestaat uit een park met wandel- en fietspaden met daaromheen de gebouwen. Er komen zo veel mogelijk voordeuren in het groene hart, waardoor buren elkaar gemakkelijk tegenkomen. De buurt is aan drie kanten omgeven door water, zonder harde kademuren maar met natuurlijke overgangen tussen de bebouwing, het groen en het water. Ook komt er een houten vlonderpad langs de De Boelegracht, waar mensen kunnen wandelen en recreëren. In de nieuwe wijk zijn meerdere speelplekken gepland, waaronder een waterplein.

Eerste autovrije buurt in Zuidas Traditionele straten waar auto’s doorheen rijden zijn niet in de nieuwe buurt te vinden. Voetgangers, fietsers, kinderen en sporters hebben vrij spel. Auto’s kunnen aan de rand van de buurt in twee ondergrondse garages parkeren. De buurt is hiermee de allereerste autovrije buurt van de Zuidas. De buurt ligt strategisch tussen de stations Zuid en RAI in en is goed bereikbaar met de fiets en met het openbaar vervoer.

Inspraak De afgelopen periode zijn bewoners en belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming van het ontwikkelplan. De volgende stap is een nieuw bestemmingsplan waar belanghebbenden formeel op kunnen inspreken. Naar verwachting zal de inspraak in september 2020 starten, als het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan. Begin 2021 zal de gemeenteraad het plan kunnen vaststellen. De bouw van de nieuwe buurt start in 2022.