AMSTERDAM - Het college heeft besloten om voorbereidingen te treffen voor een fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal ten noorden van de Willem I-sluis. Een nieuwe brug vormt een rechtstreekse verbinding naar het IJplein. Fietsers hebben dan de mogelijkheid ook de IJ-oversteek te maken via het IJpleinveer. Dit ontlast het Buiksloterwegveer. Ook maakt de brug de omgeving beter bereikbaar vanuit Overhoeks.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer): “Amsterdam blijft de komende jaar groeien. Een groot deel van die groei vindt plaats in Amsterdam-Noord. Dat resulteert in een forse toename van fietsers en voetgangers. Zo verdubbelt tussen 2015 en 2030 het aantal reizigers op het Buiksloterwegveer. Naast de uitbreiding van het aantal veren werken we daarom ook aan de spreiding van de reizigers. De brug over het Noordhollandsch Kanaal is als onderdeel van Sprong over het IJ één van de maatregelen om op korte termijn te zorgen voor een betere bereikbaarheid van het IJplein, waardoor ook de druk op het Buiksloterwegveer afneemt.”

Onderzoek naar locatie

Voor de locatie van de brug zijn zeven verschillende locaties met elkaar vergeleken, uiteenlopend van een locatie direct bij het IJ tot een locatie ten noorden van de sluis. Uit dit onderzoek blijkt dat

een fietsbrug ten noorden van de sluis de beste optie is. Met deze verbinding ontstaat een zowel korte als comfortabele route voor fietsers tussen het IJplein, de drukke fietsroute langs de westzijde van het kanaal en het Van der Pekplein. De locatie leidt tot de relatief grootste afname van fietsers per dag op het Buiksloterwegveer en draagt daardoor – samen met het inzetten van meer veren van/naar het IJplein - het beste bij aan het verminderen van de drukte op deze populaire pont.

Sloop van woningen niet nodig

Begin 2018 is bij bewoners aan de Laanweg onrust ontstaan over de mogelijke sloop van hun woningen vanwege de komst van de brug. Voor de bouw van de nieuwe brug en de bereikbaarheid van deze brug is geen sloop van bestaande bebouwing nodig. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een fietsroute naar de Ranonkelkade door de groene parkzone tussen het kanaal en het Laanwegkwartier. Dat betekent dat fietsers afkomstig van het Van der Pekplein om de woningen aan de Laanweg heen zullen gaan.

Planning

De komende tijd gaat het projectteam verder met het uitwerken van de plannen. Daaronder valt onder andere het ontwerp, de aansluiting van de brug op de omliggende fietsroutes en het voorbereiden van een aanpassing van het bestemmingsplan.

Op basis daarvan volgt het zogenoemde uitvoeringsbesluit: dan beslist de gemeenteraad definitief over de komst van de brug en stelt zij geld beschikbaar voor de bouw. In de periode hiernaartoe zal het projectteam bewoners en andere belanghebbenden blijven opzoeken om hen te informeren en hun mening te horen over het ontwerp en de verkeerskundige oplossingen. De brug kan, als alles volgens planning verloopt, in 2021 gereed zijn.