AMSTERDAM - De Haarlemmer Houttuinen wordt een doorgaande fietsverbinding tussen het stationsgebied en Westerpark. Op 27 november heeft het college van B en W een voorkeursvariant gekozen. De nieuwe fietsroute is nodig om de verkeersdruk in de Haarlemmerstraat en –dijk te verlagen. Naast de fietsverbinding wordt de leefbaarheid van de Haarlemmer Houttuinen verbeterd door meer ruimte te creëren voor voetganger en groen. De uitvoering van de fietsroute staat gepland tussen 2020 en 2023.

Dagelijks maken 20.000 fietsers gebruik van de Haarlemmerstraat en –dijk. Het is daarmee één van de drukste fietsroutes van de stad. Van de fietsers die nu door de Haarlemmerbuurt gaan, rijdt slechts 1%via de Haarlemmer Houttuinen. Het aantal fietsers groeit jaarlijks met circa 4% en de bouw van 40.000 tot 70.000 nieuwe woningen aan de westkant van de stad zorgt voor een nog grotere toename van het aantal fietsers in de Haarlemmerbuurt. De route maakt onderdeel uit van het regionale fietsnetwerk via Sloterdijk naar Haarlem.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): ”De gemaakte keuzes passen bij de wens om de(binnen)stad autoluw te maken. De nieuwe route geeft ruimte aan het groeiend aantal fietsers en draagt bij aan betere doorstroming van openbaar vervoer. Dankzij de metamorfose komt ook in dit deelvan de stad meer ruimte en groen om van te genieten. Het sluit mooi aan op de maatregel die we deze zomer namen om de Prins Hendrikkade voor het Centraal Station autovrij te maken, waardoor het autoverkeer op de Haarlemmer Houttuinen afnam met een kwart .’’

Bruggen
In de afgelopen periode is samen met bewoners en ondernemers gekeken naar mogelijke varianten voor een ononderbroken fietsverbinding tussen Westerpark en Centraal Station. De voorkeursvariant van het college omvat de sloop van de betonnen brug over de Korte Prinsengracht, ooit aangelegd als onderdeel van een vierbaansnelweg. Deze voorkeursvariant biedt kansen voor het optimaliseren van de openbare ruimte, zoals het herstellen van het historische stadsgezicht. Verder komt er een brug over het Westerkanaal. Deze brug zorgt voor een gestrekte route vanaf het Westerpark naar de Haarlemmer Houttuinen. Hierdoor wordt de fietsdrukte op het Haarlemmer- en Nassauplein minder. Op deze manier kan de verkeersveiligheid in het gebied worden verbeterd en wordt het prettiger om door de Haarlemmerbuurt te fietsen.

De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een definitief besluit over de doorgaande fietsroute.

Via deze link krijgt u een 360 graden impressie van de Haarlemmer Houttuinen. www.novis-pathfinder.com