AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is gestart met de mbo-denktank. In de denktank zitten 14 Amsterdamse mbo-studenten die de gemeente Amsterdam gaan adviseren over onderwerpen als onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt en lokaal beleid rondom coronamaatregelen. Amsterdam kent ruim 28.000 mbo-studenten die na hun studie vaak in de stad blijven werken. De jongeren van de mbo-denktank krijgen een vaste plaats aan de beleidstafels en praten met wethouders en andere beleidsmakers over problemen die hun eigen leven beïnvloeden en mogelijke oplossingen daarvoor.

Wethouder Simone Kukenheim (mbo): “Het beroepsonderwijs vormt de ruggengraat van onze stad en daarom is het belangrijk dat we deze groep jongeren een stem geven. De denktank is bedoeld om de ideeën en adviezen van jongeren te verzamelen en worden rechtstreeks gedeeld met de gemeente. Zo kunnen ze direct invloed uitoefenen, bijvoorbeeld over onderwijs, werk en wonen. Naast een plek aan de beleidstafel krijgen de deelnemers van de denktank ook trainingen, zoals over beleid maken, effectief communiceren, lobbyen en pitchen.”

De 14 studenten van de mbo-denktank hebben verschillende studieachtergronden: van student meubelmaker tot student onderwijsassistent. Ze zijn afkomstig van de vier Amsterdamse mbo-instellingen: ROC van Amsterdam, ROC TOP, Hout- en Meubileringscollege (HMC) en het Mediacollege. Deze eerste lichting van de mbo-denktank loopt van januari tot het einde van het studiejaar en komt in elk geval één keer per maand online samen. De studenten zijn enthousiast over de denktank:

Qichell, student (Event producer aan ROCvA): “Ik zie veel dingen mis gaan in het onderwijs. Veel oude mensen die beslissen over ons. Jongeren moeten zichzelf vertegenwoordigen.”

Valeria, student (Juridische dienstverlening en HRM, ROCTOP): ”Ik wil wat betekenen voor de stad. Meedenken en meehelpen voor een betere toekomst”.

Kees, student (ondernemend meubelmaker, HMC): ”Ik mis bepaalde dingen in mijn opleiding, ik wil graag aan het denken worden gezet buiten de studie om”.

Trainingen
Voor jongeren zijn de drempels om mee te praten over beleid vaak hoog. Landelijke initiatieven als de oprichting van het SER Jongerenplatform en Coalitie Y adresseren dit probleem op landelijk niveau. Lokaal beleid heeft soms een stoffig imago, terwijl de impact van lokaal beleid direct van invloed is op het leven van de jongeren. Jongeren kunnen in hun eigen stad, school, wijk het verschil maken, maar dit moet wel worden georganiseerd. De mbo-denktank biedt jongeren een platform.

Amsterdamse MBO-Agenda
De mbo-denktank wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Amsterdamse mbo-instellingen, en wordt uitgevoerd door Diversion. Met de Amsterdamse MBO-Agenda zetten de gemeente en mbo-instellingen samen in op sterk middelbaar beroepsonderwijs in de stad, nu en in de toekomst. Het gaat om onderwijs dat kwalitatief goed is, jongeren een succesvolle schoolloopbaan biedt en hen goed voorbereidt op arbeidsmarkt en samenleving.