AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 21 augustus, heeft het college van B en W het concept ‘Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever’ vrijgegeven voor inspraak. Hierin staan de toekomstplannen voor het gebied tussen de trein- en metrosporen en het Amstelstation, de rivier de Amstel, de Ringdijk en de Weespertrekvaart. Er is ruimte voor 1.300 tot 2.100 woningen, voorzieningen en kantoren. Hoogbouw tot 135 meter is mogelijk in het gebied.

Het westelijk deel van het gebied rond het Amstelstation biedt ruimte voor 1.300 tot 2.100 sociale huur, middeldure huur en vrije sectorwoningen, tussen de 37.000 tot 94.000 m2 kantoren en 7.500 m2 voorzieningen. In het gebied komt volop ruimte voor groen: er wordt zo’n 15.000 m2 nieuw groen aangelegd. Naar verwachting kan de bouw in 2022 van start gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): “In de omgeving van het Amstelstation gaan we niet alleen nieuwe woningen bouwen, maar werken we aan een complete nieuwe wijk waar ook ruimte is voor werk, recreatie en ontspanning. Door in de buurt veel nieuw groen aan te leggen wordt het niet alleen aantrekkelijker om er te verblijven, maar voorkomen we ook hittestress en wateroverlast als gevolg van extreem weer door klimaatverandering.”

Ruimte voor hoogbouw
In het concept Stedenbouwkundig Plan is ruimte voor vijf slanke torens van 75 tot 135 meter hoogte. Wethouder Van Doorninck: “Juist dichtbij een OV-knooppunt, in de nabijheid van andere hoge gebouwen, voegen de nieuwe torens echt iets toe. Door de hoogte in te gaan kunnen we niet alleen meer woningen en kantoren realiseren, maar ook ruimte vrijspelen voor meer groen.” In het ontwerp van de torens wordt rekening gehouden met hoogteopbouw, licht, lucht en de inpassing bij de bestaande torens.

Nieuwe stationshal
Het Amstelstation behoort tot een van de belangrijkste OV-knooppunten van Nederland. De gemeente kijkt samen met NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam, de eigenaren van de bestaande gebouwen en in afstemming met buurtbewoners naar de mogelijkheden van een nieuw en meer open stationsplein, een nieuwe stationshal en een overdekte en beheerde stallingsmogelijkheid voor 4.400 fietsen.

Van der Kunbuurt
De Van der Kunbuurt is een bestaande buurt in het plangebied met huurwoningen van woningcorporatie Stadgenoot. Stadgenoot is met haar huurders in gesprek over het vervangen van portieketagewoningen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw door nieuwbouw en het toevoegen van meer betaalbare woningen aan de voorraad. In 2018 is een eerste bewonersenquête gehouden. Op basis daarvan is besloten dat de woningen aan de Weesperzijde blijven staan. Voor de vijf andere woonblokken aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en Treublaan wordt in september en oktober een tweede enquête gehouden, waarin huurders zich uit kunnen spreken over hun voorkeur voor vernieuwing of instandhouding. De gemeente heeft het stedenbouwkundig plan zo opgesteld dat hierin beide opties voor de Van der Kunbuurt mogelijk zijn.

Samen met partners
De eigenaren van bestaande bebouwing in het gebied - Amstelvista (Stelle College & London toren), Leeuwenburg en de voormalige Delta Lloyd locatie - gaan samen met de gemeente uitvoering geven aan de plannen voor woningen, kantoren en voorzieningen. Dit doen zij door sloop en nieuwbouw, en voor een deel door behoud of hergebruik van delen van de huidige gebouwen. Inspraak De inspraakperiode voor het concept ‘Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever’ is van woensdag 26 augustus tot woensdag 7 oktober 2020. Zie voor meer informatie over de inspraak: www.amsterdam.nl/amsteloever.