AMSTERDAM - Amsterdam bouwt. Dat is noodzakelijk, want een stad groeit. Sinds 2008 is het aantal inwoners van van Amsterdam met ruim 50.000 toegenomen. Een record sinds de 20e eeuw. Er moeten dus nieuwe woningen komen.

Hieronder een aantal vragen en antwoorden over 'Amsterdam bouwt'.

5.705 nieuwe woningen

Jaarlijks streeft de stad naar de bouw van 5.000 nieuwe woningen. Dit jaar zijn het er 5.705. Dat zijn dus 705 woningen méér dan het streefgetal.

Wanneer zijn de woningen klaar?

De woningen worden over zo’n twee tot drie jaar opgeleverd.

Voor wie zijn die woningen?

Amsterdam blijft een gevarieerde stad met woningen voor iedereen: sociale huurwoningen, studentenwoningen, middeldure huurwoningen, dure huurwoningen en koopwoningen.

Zijn er genoeg woningen?

Iedereen weet dat populaire steden kampen met woningtekort. In Amsterdam is het krap op alle woningmarktsegmenten. Wél wordt er al drie jaar lang meer gebouwd dan de stad groeit aan huishoudens. Zo lopen we in op de wachtlijsten.

Hoe zijn de soorten woningen verdeeld?

Er zijn in 2016 2.301 koopwoningen in aanbouw genomen waarvan 454 zelfbouwwoningen. Daarnaast zijn er 1.319 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Daarmee is er voor het tweede jaar op rij een record aantal middeldure huurwoningen gestart.

Er komen 782 tijdelijke woningen, 198 onzelfstandige woningen en 634 dure huurwoningen. Er is gestart met de bouw van 1.451 sociale huurwoningen met een huur onder de € 710,68 per maand. Dit zijn 745 studentenwoningen en 706 reguliere sociale huurwoningen. Op dit moment bestaat Amsterdam voor 53% uit sociale huurwoningen

Wonen via transformatie?

Maar liefst 15% van de nieuwe woningen wordt gerealiseerd in leegstaande kantoren of panden.

Hoe kom ik aan een woning?

Inschrijven voor sociale woningbouw kan bij Woningwet via de website, via een willekeurige woningcorporatie of telefonisch via 0900 8140.
Zie www.woningnet.nl. Sociale huurwoningen zijn gewild, waardoor de woonduur voor populaire wijken flink kan oplopen.

Inschrijven voor particuliere nieuwbouw? Zie www.amsterdamwoont.nl

Meer lezen?
Op www.amsterdam.nl/projecten/overzicht leest u meer over de Amsterdamse bouwplannen.