AMSTERDAM - Vandaag presenteren GroenLinks, D66, PvdA en de SP het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid.’ Vanuit een gezamenlijke visie voor de komende jaren stellen de partijen ambitieuze plannen voor die Amsterdam groener en socialer maken. Er is er veel aandacht voor kansengelijkheid, onderwijs, de woningmarkt, armoedebestrijding, duurzaamheid en democratisering. Met gepaste trots en veel vertrouwen kijken de partijen uit naar de samenwerking met de gemeenteraad, de stad en elkaar.

Rutger Groot Wassink: “Ik ben blij en trots dat dit akkoord er ligt. Nu kunnen we samen aan de slag om de stad te verduurzamen en tot groene koploper te maken. We gaan groeiende segregatie en ongelijkheid tegen en geven Amsterdammers meer zeggenschap over hun buurt en in besluitvorming.

Reinier van Dantzig: “Dit is het groenste akkoord ooit gesloten in Amsterdam. We zetten een grote stap om aardgas achter ons te laten. Daarnaast zetten we in op kansengelijkheid, onderwijs en hebben we sterke afspraken gemaakt om het woonbeleid eerlijker te maken.”

Marjolein Moorman: “Ik ben echt trots op dit akkoord. Het is een akkoord voor álle Amsterdammers. Een akkoord dat uitgaat van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en onze gezamenlijke liefde voor Amsterdam. We zetten vol in op gelijke kansen om mee te doen, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt. We kijken om naar wie dat nodig heeft. En als het nodig is, zijn we niet bang om in te grijpen, bijvoorbeeld als het gaat om de luchtkwaliteit, de overkokende woningmarkt of de toenemende drukte in de stad. Ik heb ongelofelijk veel zin om aan de slag te gaan”.

Laurens Ivens: “In plaats van het grote geld en de commercie zijn gang te laten gaan, kiezen we voor de belangen van de Amsterdammers. Belangrijke SP-resultaten van de afgelopen vier jaar worden in dit coalitieakkoord voortgezet, maar we gaan verder: de sociale woningvoorraad wordt uitgebreid zodat we het tekort aan betaalbare huizen bestrijden. We gaan voorkomen dat bewoners de stad uit worden gejaagd. Ook op andere terreinen nemen we het initiatief over van de markt, en daarom ben ik er trots op deel te nemen aan deze coalitie en er een duidelijk SP-stempel op te drukken.”

De voorgedragen wethouders zijn: Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Touria Meliani (GroenLinks), Marieke van Doorninck (GroenLinks), Udo Kock (D66), Simone Kukenheim (D66), Marjolein Moorman (PvdA), Sharon Dijksma (PvdA) en Laurens Ivens (SP). Op woensdag 30 mei wordt het akkoord besproken en vastgesteld in de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd.