AMSTERDAM - Deze zomer is Centrum gebiedsgericht gaan handhaven op terrasoverlast in specifieke drukke gebieden en straten in de binnenstad. Alle terrassen zijn herhaaldelijk gecontroleerd, in totaal 166 adressen. Tijdens een terrascontrole kijkt de gemeente onder andere of het terrasmeubilair binnen de terrasgrenzen staat.

De handhavers constateerden 79 terrasovertredingen; bij 21 adressen was geen leidinggevende aanwezig. Bij hercontroles hielden nog lang niet alle ondernemers zich aan de regels; 45 ondernemers kregen als volgende stap de bestuurlijke waarschuwing voor een boete. De hoogte van een boete kan variëren van 2.500 tot 5.000 euro, al naar gelang de aard van de overtreding. Aan 11 ondernemers is een voornemen tot oplegging van de boete gestuurd, waarvan er inmiddels 2 definitief zijn opgelegd. Meer overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot verlies van de vergunning voor onbepaalde tijd en sluiting van de zaak (zie stappenplan). In 2016 waren er 44 constateringen naar aanleiding van klachten over terrasoverlast; in 2017 zijn dat er met de nieuwe aanpak 100 in de zomermaanden en 119 over het hele jaar tot dusver.

Gebiedsgerichte handhaving

De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. Vooral op drukke plekken komt de toegankelijkheid ervan in de knel door onder meer winkeluitstallingen, terrassen en parkeren op de stoep. Voorheen ging handhaving altijd op individuele klachten over terrassen af. In de praktijk is de kans op een constatering na een individuele melding echter heel klein en de effectiviteit van deze klachtgestuurde handhaving blijkt onvoldoende. Bij de gebiedsgerichte handhaving van deze zomer verzamelt de gemeente alle meldingen en klachten die binnenkomen en controleert en handhaaft daar waar de problemen in stadsdeel Centrum het grootst zijn, op momenten dat de kans het grootst is om overtredingen te constateren. Men kijkt vooral naar plekken waar het heel druk is, omdat het daar belangrijk is dat terrassen binnen de grenzen blijven en niet uitwaaieren. De afgelopen zomer is gebiedsgericht gehandhaafd in de volgende gebieden en straten: Damstraat, Nieuwmarkt, Martelaarsgracht, Paleisstraat, Spui, Spuistraat, 9 straatjes, Prinsenstraat en Herenstraat.

Melden belangrijk

De focus op gebiedsgerichte handhaving betekent dat het stadsdeel individuele klachten niet direct kan oppakken, wat helaas nog weleens tot onbegrip leidt. Het stadsdeel heeft alle meldingen en klachten verzameld en weegt op basis daarvan opnieuw af in welke volgende gebieden en straten gebiedsgericht gehandhaafd gaat worden. Het blijft dus belangrijk dat mensen overlast melden. Meldingen maken voor de gemeente zichtbaar waar sprake is van structurele problemen. Op basis van alle meldingen kunnen gerichte acties worden ondernomen zodat we zo effectief mogelijk optreden in onze drukke binnenstad.

Waarom terrasvergunning

Met de vele cafés, discotheken, theaters en andere uitgaansgelegenheden is Amsterdam dé uitgaansstad van Nederland. Tegelijkertijd zitten, zeker in het centrum, wonen, werken en recreëren door elkaar heen en dicht op elkaar. Voorkomen en tegengaan van overlast is daarom belangrijk. Zonder terrasvergunning mogen ondernemers geen stoelen en bankjes bij hun zaak plaatsen. Als er wel een vergunning is verleend, dan is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat de klanten binnen de terrasgrenzen blijven.

Horeca Stappenplan

Bij geconstateerde overtredingen past de gemeente het Horeca Stappenplan toe. Dat betekent dat ondernemers eerst de kans krijgen om beterschap te tonen. Daarna volgen een boete en intrekken van de vergunning. Op deze pagina treft u meer informatie over toezicht en handhaving horecabedrijven