AMSTERDAM - De taxibranche heeft het momenteel erg zwaar door de coronacrisis. Om in de toekomst toch voor een eerlijke en veilige taximarkt te zorgen heeft het college van B en W de Taxiagenda 2020-2025 vastgesteld. Deze Taxiagenda staat voor een nieuwe aanpak van de Amsterdamse taximarkt. Deze aanpak zorgt voor taxivervoer dat veilig en betrouwbaar is voor klant én chauffeur en dat rekening houdt met de leefbaarheid van de stad. Taxichauffeurs moeten zich straks registreren voordat ze in Amsterdam kunnen rijden. Ook wordt er met digitale handhaving voor gezorgd dat in bepaalde drukke gebieden alleen taxi’s komen die daar een bestemming hebben.


De taximarkt is de laatste jaren enorm veranderd. De opkomst van taxiplatforms brengt nieuwe vraagstukken met zich mee en overlast en ondermijning blijven een probleem. Met de taxiagenda worden concrete stappen genomen die ervoor zorgen dat de veranderende taximarkt in goede banen wordt geleid.

Wethouder Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Er worden normaal gesproken per jaar zo’n 8 miljoen taxiritten gemaakt in Amsterdam. De taxibranche heeft het op dit moment moeilijk door de coronacrisis, maar zodra de markt zich na de crisis weer herstelt willen we zorgen dat deze eerlijk en veilig is. Een belangrijk onderdeel is hierbij een gelijk speelveld voor alle chauffeurs en bemiddelaars. Ook krijgen we met digitale handhaving meer grip op welke taxi’s in welke delen van de stad komen."

Gelijk speelveld voor alle taxichauffeurs en -bemiddelaars
Naast de landelijke basisregels gelden aanvullende Amsterdamse regels voor taxi’s die op de standplaats en op straat kunnen worden aangehouden (de opstapmarkt). Voor de taxiritten via apps, website of telefonisch (de bestelmarkt) zijn nu geen specifieke Amsterdamse regels. In de nieuwe aanpak maken we geen onderscheid meer tussen opstap- en bestelmarkt. Dit betekent dat alle chauffeurs hetzelfde worden behandeld en gesanctioneerd. Dit is ook duidelijker voor klanten en bewoners: een gelijk speelveld voor de hele taximarkt.

Verschillende taxigebieden
De situatie is niet in alle delen van de stad hetzelfde. De nieuwe aanpak wordt daarom gebiedsgericht, waarbij per gebied wordt bepaald welk soort taxivervoer is toegestaan en onder welke voorwaarden. De leefbaarheid voor de bewoners telt mee, maar ook het belang van gebruikers en taxi’s. In bepaalde gebieden en op bepaalde tijdstippen is er nu eenmaal een grote vraag naar taxi’s.

Intelligente toegang
Voor de handhaving worden steeds meer camera’s en digitale middelen ingezet. In gebieden waar overlast is door drukte kunnen we op specifieke tijdstippen minder taxi’s toelaten. Bijvoorbeeld door alleen taxi’s toe te laten waarvan het kenteken is aangemeld door een klant in dat gebied. Dit wordt ‘intelligente toegang’ genoemd. De techniek wordt getest in het gebied rondom de Oudezijde. De proef gaat begin 2021 van start. In rustigere gebieden kunnen de camera’s bijvoorbeeld ook worden gebruikt om verkeerstromen te monitoren bij te grote drukte in te grijpen.

De Agenda Taxi 2020–2025 wordt op 29 oktober in de raadscommissie Luchtkwaliteit, mobiliteit en Water besproken, en op 4 november in de gemeenteraad. Het beleid wordt daarna verder uitgewerkt en zal in 2022 ingaan. De pilots met onder andere intelligente toegang gaan al in 2021 van start.