AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat culturele instellingen en broedplaatsen opnieuw ondersteunen als zij door hoge energielasten in de financiële problemen komen. Ook komt het college van B en W in 2024 met een regeling die instellingen helpt om verder te verduurzamen. Voor het steunpakket Energie en verduurzaming 2023-2024 is in totaal 1,8 miljoen euro gereserveerd.


Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Veel mensen in de stad hebben te maken met hoge energielasten. Zo ook de culturele sector, die bovendien al zwaar getroffen is tijdens en na corona. Als stad kunnen we niet alles compenseren, maar we kunnen het jaar 2023 voor instellingen wel verlichten door met terugwerkende kracht financiële steun te geven. Samen met de sector zetten we daarnaast in 2024 stappen om verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas of ledverlichting.”

In vergelijking met 2019 zijn de energieprijzen bij diverse Amsterdamse podia in 2023 drie tot vier keer zo hoog. Ook musea worden getroffen door de hoge energieprijzen, omdat zij moeten zorgen voor een goed binnenklimaat dat de kunstwerken beschermt. Broedplaatsen zijn vaak slecht geïsoleerd. Veel culturele instellingen en broedplaatsen teren daarom in op hun reserves en worden zo financieel kwetsbaar.

Pakket voor verduurzaming

Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Kunstenplan. Momenteel ontbreekt het bij veel culturele instellingen aan geld om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Het college gaat samen met de culturele instellingen aan de slag om in 2024 een subsidieregeling te maken die goed past bij de ambities en mogelijkheden van de sector. Voor deze verduurzamingsregeling is 1,4 miljoen euro in 2024 gereserveerd. De verwachting is dat voor de zomer van 2024 de regeling vorm heeft gekregen en open wordt gesteld.

Regeling hoge energiekosten

Voor energiekosten komt er, net als in 2022, voor het jaar 2023 een noodsteunregeling. De voorwaarden voor de regeling in 2022 waren scherp opgesteld omdat het vooraf niet was te voorspellen hoeveel instellingen zouden aanvragen. Vier instellingen hebben in 2022 gebruik gemaakt van de regeling, maar uit gesprekken met de sector blijkt dat ook in 2023 de nood hoog is en dat instellingen verder interen op hun reserves. De voorwaarden om gebruik te maken van de regeling worden daarom voor 2023 versoepeld. Voor de regeling is in 2023 400.000 euro beschikbaar. Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen in Amsterdam kunnen tot 18 februari 2024 hun aanvraag voor 2023 indienen. Het loket voor deze regeling gaat in januari open.