AMSTERDAM - Een nieuw Meervaart theater in stadsdeel Nieuw-West is een stap dichterbij gekomen. Het college van B en W heeft besloten om te starten met de voorbereiding van de nieuwbouw en ook een plek aangewezen waar het theater gebouwd wordt. Het nieuwe gebouw komt grotendeels in het water te liggen, aan de zuidwestkant van de Sloterplas.


De Meervaart, onderdeel van de Amsterdamse culturele Basisinfrastructuur, is een cultureel knooppunt in Nieuw-West en een divers en inclusief theater. Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur): “Het college zet een belangrijke stap voor een nieuw theater in stadsdeel Nieuw-West. Hiermee maken we ruimte voor de makers en investeren we in de wijken. De Meervaart krijgt een kans om - nog meer dan nu - de huiskamer van de wijk te worden, en een cultureel en educatief centrum te zijn met voorstellingen en festivals binnen en in de buitenlucht.”

Over een nieuwe toekomst voor De Meervaart wordt al lang gesproken: het gebouw is vrijwel volledig afgeschreven. De gemeenteraad besloot eerder tot nieuwbouw van de Meervaart. Er zijn drie locaties onderzocht, waaronder de huidige. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft het college nu een plek aangewezen.

Marieke van Doorninck (wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling): “Door te kiezen voor een locatie in het water krijgt de hele zuidwestoever van de Sloterplas een impuls. Zo blijft de groene kade behouden en sluit het nieuwe gebouw goed aan bij de verdere plannen voor de gebiedsontwikkeling rondom het Osdorpplein.”

Op de nieuwe locatie kan De Meervaart uitgroeien tot een cultureel centrum dat naast de theaterprogrammering ook op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling grote betekenis zal krijgen voor de westelijke zijde van Amsterdam.