AMSTERDAM - De inzet van woningen voor criminele doeleinden is een ernstige vorm van woonfraude. Om deze woonfraude tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam samen met dertien maatschappelijke partners maandag het nieuwe doorzonconvenant ondertekend. De partijen gaan nauwer samenwerken om het gebruik van woningen voor criminele doeleinden tegen te gaan. Door deze aanpak kunnen woningen sneller worden vrij gemaakt en komen deze weer beschikbaar voor woningzoekenden.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): ”Met deze samenwerking kunnen we het criminelen lastiger maken, de leefbaarheid in buurten verbeteren en tegelijkertijd woningen weer vrij maken voor mensen die het echt nodig hebben.”

Het doel van de samenwerking is om het onrechtmatig gebruik van Amsterdamse woningen en de daarmee gepaarde overlast terug te dringen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hennepteelt, prostitutie en mensenhandel. De partners pakken criminelen zowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als civielrechtelijk aan.

De afspraken uit het convenant moeten bijdragen aan de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in wijken. Daarnaast draagt de aanpak bij aan het vrijmaken van woningen voor bewoning. Woningen die vervolgens verdeeld kunnen worden onder mensen die deze woningen hard nodig hebben. De aanpak sluit daarmee goed aan op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting 2023 (AAV). Het doel van de AAV is om iedereen in de stad toegang te geven tot goede, duurzame en betaalbare woningen. Woonfraude bestrijding kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Werkwijze

Wanneer woonfraude wordt geconstateerd door de politie, deelt deze informatie met de gemeente Amsterdam. De gemeente deelt deze informatie vervolgens met de relevante betrokken partijen. Zo kan een verhuurder bijvoorbeeld via het civiele recht optreden, onder meer door het beëindigen van de huurovereenkomst en het geven van boetes. De gemeente kan bestuursrechtelijk optreden vanuit de vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken.

Samenwerkingspartners

Het convenant Doorzon is een samenwerkingsverband tussen gemeente Amsterdam, politie-Eenheid Amsterdam, netbeheerder Liander, de Amsterdamse woningcorporaties, Vesteda, a.s.r. real estate, Achmea Real Estate en Makelaarsvereniging Amsterdam.