AMSTERDAM - In Amsterdam zijn het afgelopen jaar 8.639 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Daarnaast is gestart met de bouw van 1.256 tijdelijke en onzelfstandige woningen. Nog nooit eerder is de start bouw van zoveel woningen gemeten. Het huidige bouwrecord is de derde grote bouwpiek sinds 1900.

Bouwwethouder Laurens Ivens: “Er is in Amsterdam een enorme behoefte aan meer woningen. Zelfs met dit bouwrecord lossen we de woningnood niet op. Daarom gaan we de komende jaren op deze weg door. Dit zal niet makkelijk zijn, maar alle Amsterdammers verdienen een betaalbaar huis.”

In 2018 is gestart met de bouw van 4.372 woningen met een huur onder de € 710,68 (permanent, tijdelijk en onzelfstandig). Hiervan zijn 1.801 permanente sociale huurwoningen van woningcorporaties. Ook is er met de bouw van 1.152 middeldure huurwoningen gestart (huur tussen de € 710,68 en € 985 per maand). Amsterdam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de woningproductie in de metropoolregio Amsterdam en Nederland.

Meer betaalbare woningen
Wethouder Ivens: “Ik ben enorm trots op dit bouwrecord. Een groot compliment aan alle bouwers, investeerders, ontwikkelaars en corporaties die dit mogelijk hebben gemaakt! De komende jaren ligt de nadruk nog meer op de bouw van sociale en middeldure huurwoningen om Amsterdam betaalbaar te houden voor bijvoorbeeld onderwijzers en verplegers. Samen met het Rijk zoeken we naar mogelijkheden om ook de huren van vrije sector huurwoningen betaalbaar te houden.”

Woningbouwplan 2018-2025
In het Woningbouwplan 2018-2025 is de ambitie opgenomen om jaarlijks gemiddeld 7.500 woningen te bouwen, waarvan 2.500 sociale corporatiewoningen en 1.670 woningen in het middeldure huursegment. Er zijn genoeg plannen en bouwgrond om deze aantallen woningen te bouwen en Amsterdam is bereid daar fors in te investeren. Wel is het noodzakelijk dat er voldoende bouwvakkers zijn en dat er voldoende investeringscapaciteit van corporaties is.