AMSTERDAM - De bestuurscommissie Zuid adviseert de wethouder om het nieuwe bestemmingsplan te laten vaststellen door de gemeenteraad van Amsterdam.

In het verleden waren er heel veel kroegen en horeca in de Pijp, meer dan nu. Daardoor hebben panden die nu niet in gebruik zijn als horeca, wel de bestemming daartoe. Dat betekent dat als iemand daar een kroeg, restaurant of andere horeca wil beginnen, de overheid geen grond heeft dat te weigeren. Met het vernieuwde bestemmingsplan komt hieraan een einde: alles wat nu niet in gebruik is als horeca, kan dat ook niet zomaar worden. Daarnaast worden ambachtelijke bedrijven worden beschermd door andere gebruiksfuncties uit te sluiten. Dit draagt bij aan diversiteit van de Pijp.

Beperking bebouwing binnentuinen

Een ander belangrijk punt dat in dit bestemmingsplan is opgenomen, is een beperking van het vergunningvrij bouwen in binnentuinen. Het vergunningsvrij bouwen was toegestaan tot 4 meter uit de gevel, volgend uit landelijk wetgeving. Dit wordt voor de Pijp, na vaststelling van het bestemmingsplan, 2,5 meter. De beperking is een breed gedragen en lang gekoesterde wens van bewoners en bestuur. Open en groene binnentuinen zorgen voor rust, uitzicht en groen aan de achterkant van huizen, waar het aan de voorkant vaak een druk stadsleven is. Daarnaast is het voor waterberging en waterafvoer van belang. Daarom is er ook een plicht tot aanvraag van een vergunning ingevoerd voor grootschalig verharden van een binnentuin. Overigens blijft het mogelijk om meer te bebouwen, maar daar is een vergunning voor nodig, waardoor er ruimte is voor een belangenafweging.

Sebastiaan Capel is verantwoordelijk bestuurder Ruimtelijke Ordening van bestuurscommissie Zuid: “Met dit bestemmingsplan werken we aan een toekomstbestendige Pijp. De Pijp is de laatste decennia veranderd van een kwetsbare stadswijk in een bruisend en divers stedelijk gebied waar ondernemers, bewoners en bezoekers van profiteren. Met het bestemmingsplan hebben we een stevig instrument om het goede te behouden en werken we aan de balans tussen levendigheid en leefbaarheid”.

Verdere besluitvorming

Het bestemmingsplan is in december vastgesteld door het dagelijks bestuur van bestuurscommissie Zuid. In januari is het aan het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie om haar instemming te geven op het plan. De volgende stap is aan de wethouder Ruimtelijke Ordening, hij beslist om dit bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. Waarna uiteindelijk, hopelijk in voorjaar 2018, de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt.

Lees meer.