AMSTERDAM - In Amsterdam heeft elk stadsdeel op dit moment zijn eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Er ligt nu een nieuw beleidskader dat geldt voor heel Amsterdam. U kunt daar tot en met 13 oktober 2022 uw mening over geven.


De uitgangspunten van het nieuwe beleid:

  • Vooraf beoordelen wat de gevolgen zijn van horeca voor de omgeving.
  • De regels voor horeca en terrassen gelden voor de hele stad.
  • Er is ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de horeca.
  • Ondernemers kunnen een betere afweging maken van kansen en knelpunten bij het starten van een nieuwe horecaonderneming of het aanpassen van bestaande horeca.
  • Maatwerk leveren voor bewoners en ondernemers in het gebied.
  • Meer sturing van de gemeente op waar welke horeca zich vestigt.

Uw mening

U kunt tot en met 13 oktober 2022 een reactie achterlaten via de pagina Inspraak nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen. U vindt hier het concept stedelijk beleidskader horeca en terrassen en de bijlagen. De stadsdelen zijn ook gevraagd een advies te geven over het nieuwe beleid.

Inspraakbijeenkomsten september

In september organiseren we voor elk stadsdeel inspraakbijeenkomsten over het nieuwe beleidskader. Iedereen is hier welkom. Zodra de data bekend zijn, vindt u ze op de pagina Inspraak nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen en in onze nieuwsbrief.

Wat we doen met uw reactie

Het college van B en W bekijkt na 13 oktober alle reacties en maakt een Nota van Beantwoording. Daarna stelt het college het nieuwe beleidskader vast.