AMSTERDAM - Vandaag, 8 december 2023, heeft NEMO Science Museum de Amsterdamse Jubileumpenning ontvangen uit handen van burgemeester Halsema. Het museum ontving de onderscheiding tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan.

Het was kunstschilder Herman Heijenbrock die in 1923 het Museum van den Arbeid oprichtte: de voorganger van het huidige NEMO. Het museum was bedoeld om jong en oud meer te betrekken bij ontwikkelingen in de industrie en technologie. Vele generaties Amsterdammers hebben NEMO of zijn voorgangers bezocht. Vorig jaar nog ontving het museum ruim 700.000 bezoekers. En nog steeds prikkelt het museum bezoekers om te leren, techniek te waarderen en te blijven ontdekken.

Daarnaast werkt NEMO binnen en buiten de stadsgrenzen samen met kennisinstellingen en wetenschappers. Ook vinden er vaak (inter)nationale congressen plaats. Daarmee levert NEMO een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk klimaat en de bezoekerseconomie in Amsterdam.

Jubileumpenning

De Amsterdamse Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die minstens 50 jaar bestaan.