AMSTERDAM - Op de oostkant van de NDSM-werf, bij de IJ-hallen en het evenemententerrein, gaat de gemeente Amsterdam meer groen en meer ruimte voor sport realiseren. De afgelopen periode heeft de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar deze opgave uitgevoerd. Het onderzoek laat zien waar mogelijkheden zijn voor 53.000 m2 groen en 6.000 m2 sportvoorzieningen. Uitgangspunt is dat het ruige, industriële karakter van de NDSM-werf Oost behouden blijft en dat het een belangrijke plek blijft in Amsterdam voor kunst, cultuur en om te experimenteren.

In de nota 'Koers 2025' uit 2016 is een deel van de NDSM-werf Oost aangewezen als ontwikkellocatie voor ca. 300 woningen. Het college heeft in maart 2020 besloten om in plaats van woningbouw, een heel andere invulling te geven aan de ontwikkeling van de NDSM-werf Oost. Inmiddels is duidelijk dat op het westelijk deel van de NDSM-werf meer woningen worden gerealiseerd dan aanvankelijk voorzien. Omdat de komende jaren langs de noordelijke IJ-oevers in totaal duizenden nieuwe woningen worden gebouwd, is het van groot belang dat voor de huidige en toekomstige bewoners voldoende plek is om te ontspannen, recreëren en sporten. Dit geldt in het bijzonder voor de (toekomstige) bewoners op de NDSM-werf West. En tegelijkertijd deze bijzondere plek voor kunst en cultuur en haar monumentale gebouwen uit de scheepsbouwperiode, voor heel Amsterdam en omgeving te behouden.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling): "We stellen nu geen vast plan voor de nieuwe inrichting voor waarop gereageerd mag worden. Wel geven we aan waar en hoeveel ruimte er is voor groen en sport. Hoe het er precies uit komt te zien, dat gaan we de komende tijd uitwerken met ondernemers, kunstenaars en (culturele) organisaties die op dit moment op de NDSM-werf gevestigd zijn, én met de (toekomstige) bewoners."

Om deze extra ruimte voor groen en sport op de NDSM-werf voor elkaar te krijgen, is het straks niet meer mogelijk om overal te parkeren op het oostelijk deel van de NDSM-werf. In plaats daarvan komt straks één centrale parkeerplaats, een optie hiervoor is tussen de Scheepsbouwloods en de Lasloods. Daarnaast hebben op dit moment een aantal ondernemers en instellingen een tijdelijk huurcontract op de werf. Deze contracten lopen de komende jaren af, waardoor er ruimte ontstaat voor groen en sport. Wel zorgen we dat er plek blijft voor culturele activiteiten en experiment door nieuwe initiatieven tijdelijke huurcontracten te bieden voor maximaal drie jaar.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de Haalbaarheidsstudie. Behandeling in de raadscommissie en de gemeenteraad is op respectievelijk 3 november en 10 november.