AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie het Museumplein en de nabije omgeving per 11.00 uur vandaag opnieuw moeten aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Het gebied is groter dan vorige week omdat de politie vorig weekend in omliggende straten heeft moeten optreden. Dit besluit is genomen naar aanleiding van gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen. Los van de vanwege corona te hoge aantallen aanwezigen – de GGD adviseerde eerder een beperkt aantal demonstranten op 1,5 meter - kan er ook een onderling conflictueuze sfeer ontstaan. Daarom is het Museumplein nog niet geschikt als plek om te demonstreren.


De politie heeft de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij andere risicovolle situaties, zoals bij voetbalwedstrijden.

De afgelopen twee zondagen ontstonden ongeregeldheden op en rond het Museumplein. De eerste keer gebeurde dat nadat de Amsterdamse driehoek besloot een door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstratie van zo'n 2000 mensen te ontbinden. Vorige week zondag verschenen naar schatting 1500 mensen. Grote groepen vormen een risico voor de verspreiding van het coronavirus, zeker als ze geen 1,5 meter afstand houden, en zijn daarmee een gevaar voor de nationale volksgezondheid. Het bevel om weg te gaan van het Museumplein is beide zondagen grotendeels genegeerd. De politie trad daarna op en werd bij de ontruiming van het Museumplein beide zondagen geconfronteerd met gewelddadige en gewapende personen. De politie heeft tijdens de laatste twee demonstraties in totaal 333 aanhoudingen verricht. Het is geen van deze personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven. Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan elk van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen. Personen die worden verdacht van betrokkenheid bij de eerdere rellen op het Museumplein kunnen worden aangehouden.

Demonstreren is grondrecht maar moet veilig en ordelijk verlopen vanwege corona
De Amsterdamse driehoek geeft ruimte aan de vrijheid van meningsuiting en respecteert het grondwettelijk demonstratierecht. Daarom zijn demonstraties in beperkte omvang en op een veilige manier mogelijk, ook tijdens deze ernstige fase van de coronapandemie met besmettelijke varianten. Demonstreren brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een demonstratie is bespreekbaar voor de driehoek als een organisator toeziet op de naleving van de landelijke coronamaatregelen, als hij of zij zich aan een eventueel maximumaantal deelnemers houdt en maatregelen treft om de openbare orde te bewaken. Daarvan was de afgelopen zondagen op het Museumplein geen sprake. Het Museumplein was toen juist het strijdtoneel van gewelddadigheden. De Amsterdamse driehoek staat daarom op het Museumplein ook vandaag geen demonstratie toe.