AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie het Museumplein en de directe omgeving per 11.00 uur vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit besluit is genomen naar aanleiding van ongeregeldheden vorige week en recente aanwijzingen dat opnieuw personen met wapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen. De politie heeft de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden.


Vorige week zondag ontstonden ongeregeldheden nadat de Amsterdamse driehoek besloot een door de rechter verboden demonstratie van zo'n 2000 mensen te ontbinden. Grote groepen vormen een risico voor de verspreiding van het coronavirus en zijn daarmee een gevaar voor de volksgezondheid. Het bevel om weg te gaan van het Museumplein werd massaal genegeerd. De politie trad daarna op en werd bij de ontruiming van het Museumplein geconfronteerd met gewelddadige en gewapende personen. De politie heeft die middag 143 aanhoudingen verricht. Het is geen van deze aangehouden personen toegestaan om zich vandaag op het Museumplein te begeven. Doen ze dat wel, dan kan de politie op gezag van de burgemeester aan een ieder van deze personen per direct een gebiedsverbod opleggen.

De Amsterdamse driehoek geeft ruimte aan de vrijheid van meningsuiting en respecteert het grondwettelijk demonstratierecht. Daarom zijn demonstraties in beperkte omvang mogelijk, ook tijdens deze ernstige fase van de coronapandemie. Maar demonstreren brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een demonstratie is bespreekbaar voor de driehoek als een organisator toe ziet op de naleving van coronamaatregelen, zich aan een eventueel maximumaantal deelnemers en maatregelen treft om de openbare orde te bewaken. Vandaag is daarvan geen sprake. De Amsterdamse driehoek staat vandaag geen demonstratie toe op het Museumplein.