AMSTERDAM - De voorziening -een museum of iets anders- die het verhaal moet vertellen van het Nederlandse slavernijverleden is weer een stap dichterbij gekomen. Na de bekendmaking op 1 juli vorig jaar konden initiatiefnemers hun ideeën tot 1 oktober 2018 indienen. Na de beoordeling van de inzendingen kwam de beoordelingscommissie met een adviesrapport: niet één, maar drie initiatieven hebben voldoende potentie. Hoe nu verder?

Het idee om een museum of andere voorziening aan het slavernijverleden te wijden komt nog uit de vorige gemeenteraad maar is met veel enthousiasme omarmd door de huidige raad. Er is wel een slavernijmonument en een jaarlijkse herdenking, maar een plek waar het verhaal van het slavernijverleden uitgebreid uit de doeken wordt gedaan is er nog niet. Amsterdam vindt het belangrijk dat die er wel komt; ook deze bladzijde in onze geschiedenis moet geschreven worden.

Van vroeger naar nu
Aan de initiatiefnemers is gevraagd om niet alleen het slavernijverleden zelf te belichten, maar de geschiedenis te verbinden met de actualiteit. Het racisme waar veel mensen vandaag de dag nog dagelijks mee te maken krijgen kan immers niet los gezien worden van het verleden. Het museum -of anders- moet daarom bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. Het moet een plek worden waar we de lessen leren uit het verleden maar waar ook ruimte is om het gesprek rondom racisme te voeren.

Uitkomst
Veertien partijen hebben een voorstel ingediend. Om tot een afgewogen keuze te komen is een speciale beoordelingscommissie onder leiding van Kathleen Ferrier in het leven geroepen. De commissie heeft alle initiatieven beoordeeld. Eind december kwam de beoordelingscommissie met het adviesrapport: niet één, maar drie initiatieven zijn in combinatie met elkaar het meest geschikt. Het gaat om de voorstellen van sociaal innovatiebureau IZI Solutions, Stichting Museum zonder Muren en stichting NiNsee.

Van drie naar één
In haar adviesrapport zegt de beoordelingscommissie hierover het volgende: ‘Deze drie partijen hebben veelbelovende voorstellen gemaakt die elkaar aanvullen en een sterke synergie kunnen vormen. Met goede begeleiding kunnen de drie gezamenlijk tot een vruchtbaar voorstel komen.‘ De komende tijd zullen de drie partijen gezamenlijk onderzoeken of zij hun ideeën in elkaar kunnen schuiven. Aan het eind van deze proefperiode moet er één plan liggen dat opnieuw zal worden beoordeeld. Daarna volgt weer een advies en tenslotte een besluit en kunnen we gaan onderzoeken wat er allemaal nodig is voor de voorziening.