AMSTERDAM - De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft vandaag bij het Rijk een bod neergelegd om 20.000 betaalbare woningen te bouwen voor 2025. De 20.000 woningen, verdeeld over tien projecten in Amsterdam, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen, Purmerend en Hilversum, kunnen gebouwd worden met financiering uit de Rijks Woningbouwimpuls. Gemeenten konden tot dinsdag 24 november projecten indienen. Het is nu aan het Rijk om te bepalen of zij met deze impuls de woningbouw wil aanjagen en de palen daadwerkelijk sneller de grond in gaan.

De Metropoolregio Amsterdam kampt ondanks bouwrecords en hoge bouwproducties met een gigantisch woningtekort. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woningen in de hele metropoolregio steeds meer onder druk. Landelijk moeten er tot 2030 ruim 845.000 woningen worden gebouwd om de tekorten in te lopen. In totaal is er 1 miljard vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de bouw van 65.000 woningen.

Laurens Ivens, wethouder Wonen Amsterdam: “De tekorten aan betaalbare woningen in onze regio zijn enorm. Met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 5000 euro per woning uit de bouwimpuls, kunnen we de bouw van bijna 20.000 betaalbare woningen versneld voor elkaar krijgen. Voor alle woningzoekenden in de regio zou dat een enorme opsteker zijn.”

De bijna 20.000 woningen die de MRA met een bijdrage van 100 miljoen vanuit de bouwimpuls kan realiseren, variëren van 600 woningen in Hilversum tot 4100 woningen op IJburg II in Amsterdam. De regio levert met dit aanbod een substantiële bijdrage aan het totale aantal woningen dat nodig is om de woningtekorten de komende jaren in te lopen. Eerder hebben het Rijk en de MRA samen de ambitie vastgesteld om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en dichtbij OV-locaties.

De aangeboden projecten staan allemaal in relatie tot deze gezamenlijke ambitie. Ze zorgen voor verdichting rond stations en verkeersknooppunten waarmee het vervoersnetwerk optimaal wordt benut, betaalbare woningbouw kan worden versneld en stadsharten worden versterkt.

De tien projecten die in de MRA zijn ingediend zijn:
- Amsterdam, Hamerkwartier 4166 woningen
- Amsterdam IJburg II, 4147 woningen
- Amstelveen, Legmeer 2157 woningen
- Haarlemmermeer, Bols-Pionierterrein 2012 woningen.
- Zaanstad, Maak Noord 1865 woningen
- Haarlem, Ontwikkelzone Zuidwest 1472 woningen
- Haarlem, Oostpoort 1137 woningen
- Almere, Campus in de binnenstad 1000 woningen
- Purmerend, Wheermolen Oost 632 woningen
- Hilversum, Stationsomgeving 603 woningen

Cees Loggen, gedeputeerd Wonen provincie Noord-Holland: “Het is duidelijk dat we voor een grote bouwopgave staan. De plannen vanuit de gemeentes liggen voor, de spades kunnen de grond in. Met dit bod kunnen we het woningtekort een significante slag toebrengen terwijl we de leefbaarheid van onze provincie beschermen. We rekenen op een positieve reactie van het kabinet.”