AMSTERDAM - Donderdag 23 maart werd in het statige Vondel CS de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Kunst in Zuid gehouden. Kunstenaars, professionals van culturele instellingen en kunstminnende bewoners en ondernemers kwamen ter inspiratie bij elkaar en brachten gedurende de middag de kansen in kaart voor kunst in Zuid.

De bijeenkomst werd goed bezocht en was gericht op de spelers uit de kunst en cultuur wereld in stadsdeel Zuid en daarbuiten. Het programma begon al vroeg op de middag met een vijftal workshops. Onder andere werd een sessie geweid aan de vraag welke projecten geschikt zijn voor crowdfunding, onder leiding van het kunstplatform ‘Voordekunst’. Ook was het voor aanwezigen mogelijke te speed-daten met medewerkers van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Versterking culturele infrastructuur

Tijdens het gezamenlijke gedeelte haalde portefeuillehouder kunst van bestuurscommissie Zuid, Sebastiaan Capel, de pijlers van het kunstbeleid in Zuid aan: kunst in de openbare ruimte, ondersteuning culturele instellingen, ondersteuning van het nieuwe Cultuurhuis in het Asscherkwartier en de regeling voor tijdelijke kunstprojecten. Capel: “Dankzij de kunstenaars, fondsen en culturele instellingen in Zuid, zorgen we voor een hoog niveau en versterking van de culturele infrastructuur”. Jeroen Boomgaard, lector van het lectoraat Art & Public Space van de Rietveld Academie, ging in zijn bijdrage in op de op de ontwikkeling, openbaarmaking en presentatie van kennis over kunst in het publieke domein.

Publicatie eenmalige kunstprojecten

De middag werd afgesloten met de overhandiging van eerste exemplaar van de publicatie ‘Tijdelijkheid als kwaliteit – Eenmalige kunstprojecten in Amsterdam Zuid’, aan oud portefeuillehouder kunst van Zuid, Simone Kukenheim (huidge wethouder Onderwijs, Jeugd, Diversiteit). Zij blikte terug op de periode waarin ze verantwoordelijk was voor kunst en cultuur in het stadsdeel.