AMSTERDAM - De bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West heeft op 20 december 2017 het voornemen uitgesproken om het complex van kiosken, bedrijfsruimtes onder de woningen en het carré van bomen op het Staalmanplein, aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Tot en met januari 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze hierover indienen. Daarna neemt de bestuurscommissie een definitief besluit.

Monumenten

De kiosken van het Staalmanplein zijn, net als de woningen en winkels, gebouwd in de periode 1956/1958. In 2009 is besloten om het hele plein, inclusief de kiosken, te slopen voor nieuwbouw, maatschappelijke functies en een ondergrondse parkeergarage.

Vanwege de invoering van de nieuwe Woningwet en de druk op de Amsterdamse woningmarkt , is deze sloop van de baan. Erfgoedverenigingen dienden het verzoek in om het Staalmanpleincomplex de status van monument te verlenen. Hierdoor is het behoud van het gehele complex in bredere kring omarmd.

Staalmanpleinbuurt

Sinds 2008 is er door de Alliantie flink vernieuwd in de Staalmanpleinbuurt en zijn er ruim 800 nieuwe woningen gebouwd. Het laatste deel van deze vernieuwing, is eerst de renovatie van de vier woningenblokken, die tot het Staalmanpleincomplex behoren en tenslotte de renovatie van het Staalmanplein en naastgelegen blok. Daar zullen vast ook de kiosken toe behoren.