AMSTERDAM - Bedrijven en startups uit Amsterdam en Utrecht reizen komende week af naar het Zuid-Duitse Beieren om de handelsrelaties te versterken. Nederland doet traditioneel veel goede zaken met West-Duitsland, maar de handel met Beieren blijft achter. Omdat de Beierse deelstaat 18% van het Duitse bruto binnenlands product (BBP) vertegenwoordigt, liggen hier groeikansen voor bedrijven en startups in de innovatieve sectoren Digital Media, eHealth en Urban Mobility.

Dat de Amsterdamse en Utrechtse regio’s gezamenlijk deze reis organiseren is uniek. Niet eerder ging er een handelsreis vanuit twee Nederlandse regio’s. Ook bijzonder is dat er ruim negentig deelnemers meegaan en er een grote afvaardiging van startups deelneemt.

De missie is geslaagd op het moment dat de deelnemers hun netwerk hebben kunnen versterken in Beieren, omdat zakendoen in Zuid-Duitsland sterk op basis van vertrouwen en bestaande relaties plaatsvindt. Het is daarnaast fantastische bijvangst als er concrete afspraken over samenwerking worden gemaakt. Er worden niet meteen deals verwacht; dat soort resultaten zijn binnen enkele jaren te verwachten als uitkomst van verbeterde samenwerkingen en netwerken.

Digital Media

Voor de Digital Media sector is Beieren interessant, omdat een kwart van de Duitse top-100 mediabedrijven in die deelstaat gevestigd is, denk aan United Digital Group en Kabel Deutschland GmbH. In het weekend van 11 en 12 februari neemt een achttal bedrijven deel aan Digital Media Camp. Deze tweedaagse crash course biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de activiteiten van de Beierse digital media sector, eigen ideeën te delen, bijvoorbeeld aan de round table sessie die wordt gemodereerd door Roland Berger consultancy en contacten op te doen. Op maandag 13 februari bezoekt de delegatie een selectie van belangrijke spelers in München, zoals Süddeutsche Zeitung en Bayerischer Rundfunk.

eHealth

Op 13 en 14 februari is er een programma voor eHealth bedrijven om kennis te maken met counterparts en potentiële partners in Beieren. Op 13 februari bezoekt de delegatie het zorginnovatiecluster in de Medical Valley in Erlangen. Op 14 februari wordt de delegatie eerst ontvangen door de Dienst Milieu en Gezondheid van de Beierse hoofdstad München en brengt daarna een bezoek aan een kliniek in de stad. Ook komen er bedrijfsbezoeken, netwerkevents en ronde tafeldiscussies met relevante partners. Voor Nederlandse bedrijven die digitale zorgtoepassingen leveren, liggen er goede kansen, omdat het Duitse zorgstelsel veel ruimte biedt voor verdere digitalisering.

Urban Mobility

Beieren heeft in Europa een leidende positie in de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsoplossingen. De krachtige auto industrie in de regio heeft ertoe geleid dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen sinds jaar en dag goed samenwerken. In Amsterdam en Utrecht is een groot aantal bedrijven met hoogwaardige innovaties en unieke oplossingen op het gebied van stedelijke mobiliteit gevestigd. Het vormen van allianties met Beieren biedt zakelijke kansen voor alle partijen. Hiervoor is een tweedaags programma opgezet met een focus op uitwisseling van inzichten ten aanzien van technologie, bestuur en cultuur op het gebied van de deeleconomie en services rondom mobiliteit en vervoer. Zo zijn de deelnemers op 13 februari aanwezig bij het E-Monday event waaraan ook BMW en MAN meedoen en in de zaal meer dan honderd vertegenwoordigers uit de E-mobility-sector in München aanwezig zijn, zoals Siemens.

Bootcamp voor startups

Startups en scale-ups uit de Amsterdamse en Utrechtse startup ecosystemen worden geïntroduceerd in München om daar bij experts, dienstverleners, potentiële klanten en Beierse startups waardevolle informatie op te halen over uitbreiding en groeikansen in Zuid-Duitsland. Hiervoor is een intensief programma samengesteld waarin pitchen, netwerken, bedrijfsbezoeken en ronde tafel kennismakingen centraal staan.