AMSTERDAM - Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een voldoende betaalbaar aanbod van woningen voor zowel lage als middeninkomens. Minister Kajsa Ollongren (BZK) en Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de MRA ondertekenen daartoe op vrijdag 5 juli de Woondeal Metropoolregio Amsterdam.


Locatie: Bajeskwartier, Refugee Company, restaurant ‘A Beautiful Mess’
Adres: H.J.E. Wenckebachweg 48
Datum: Vrijdag 5 juli Tijd: 8.30 uur


De woondeal met de MRA is na de afspraken met de gemeente Groningen, de regio Eindhoven, de regio Utrecht en de zuidelijke Randstad de laatste uit een serie van 5 woondeals die de minister sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is.


Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bestuursvoorlichting@amsterdam.nl