AMSTERDAM - Het stadsbestuur legt de Hemelwaterverordening na de inspraakperiode voor aan de gemeenteraad. In deze verordening staan de regels voor wateropvang voor nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden. Het is nodig om water op te kunnen vangen omdat het riool extreme hoosbuien, die steeds vaker voorkomen, niet in een keer kan afvoeren. Door een laag van zes centimeter water op te vangen en die te hergebruiken of vertraagd af te voeren, worden ondergelopen straten en waterschade aan huizen voorkomen, en kan regenwater beter worden benut.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): "We moeten bij het bouwen van woningen en nieuwe wijken rekening houden met de extremere weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken hebben. Dat doet de gemeente in de openbare ruimte, maar het is echt nodig om ook de daken en tuinen in de stad te benutten. Door standaard te zorgen voor wateropvang en vertraagde afvoer, bouwen we klimaatbestendige wijken en kunnen we schade voorkomen."

Bij veel nieuwbouw is er al aandacht voor wateropslag, bijvoorbeeld in bestemmingsplannen of aanbestedingen. Bij gebouwen groter dan 1.000m2 golden al regels van de Waterschappen. Met de Hemelwaterverordening worden de regels nu voor de hele stad gelijk, zodat bouwers meer duidelijkheid krijgen over wat voor woningen en wijken ze gaan bouwen. De regels gelden nu ook voor ingrijpende verbouwingen, zoals transformatie van kantoren naar woningen, of het aanleggen van een extra verdieping op of onder een gebouw.

Wateropvang
Opgevangen regen kan worden gebruikt voor een gezonde en groene stad in drogere tijden. Er zijn verschillende opties om het regenwater op te vangen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen of blauw-groen dak of een systeem om het opgevangen water te gebruiken in huis, voor het toilet of de wasmachine. Er zijn ook technieken die ervoor zorgen dat het water niet in het riool, maar in het grondwater terecht komt. Dat kan met infiltratiekratten, of door het verlagen van een deel van de tuin, waarin het water wordt opgevangen en daarna langzaam in de grond zakt.

Klimaatadaptatie
Grote steden zijn kwetsbaar voor extreme hitte, droogte en regenval. Het kan bij warm weer in de stad wel zeven graden warmer zijn dan daarbuiten, onder andere omdat steen hitte vasthoudt. Ook kan regenwater in bebouwd gebied minder goed in de grond wegzakken. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat water opgevangen kan worden op daken, onder wegen, bermen, en tramrails, en worden er verschillende projecten uitgevoerd om de stad beter te beschermen tegen extreem weer. Ook zoekt de gemeente samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en bewoners, om er voor te zorgen dat particuliere grond en gebouwen worden aangepast aan de veranderende weersomstandigheden.