AMSTERDAM - Sinds 1 januari 2017 is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor dieselbestelwagens van voor 2000 het gebied binnen de ringweg (ten zuiden van het IJ) niet meer in mogen.

Tot 1 mei werden overtreders wel gewaarschuwd maar nog niet beboet. Sinds 1 mei ontvangt elke overtreder een boete van € 90,-. In de eerste maand zijn 687 boetes verstuurd, terwijl er in totaal 2.240 vervuilende ritten de stad in gingen.

Ter vergelijking: in april waren er nog 5.371 vervuilende ritten en in december 2016 zelfs nog 16.921. Het aantal vervuilende ritten blijft dus stevig afnemen. Het huidige aantal is slechts 0,5% van alle bestelautoritten in de milieuzone.

Betere luchtkwaliteit

De milieuzone maakt onderdeel uit van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren. Met als doel: een uitstootvrije stad in 2025. Vanaf 1 januari 2018 gelden ook milieuzones voor dieseltaxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen. Kijk op www.amsterdam.nl/milieuzone voor alle informatie.