AMSTERDAM - De invoering van de milieuzone brom- en snorfietsen begin dit jaar heeft ertoe geleid dat er minder vervuilende brom- en snorfietsers rondrijden in Amsterdam. Bijna 97% van de rondrijdende brom- en snorfietsen voldoet nu aan de Amsterdamse milieuzone. In 2016 was dit nog 80%.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer): ’’Iedereen wil schone lucht inademen en daarom neemt Amsterdam extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een belangrijke stap op weg naar het doel: zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad in 2025. Amsterdam is de eerste stad in Europa die deze ambitie heeft vastgelegd.’’

Uit onderzoek blijkt dat de uitstoot van brommers en scooters vooral slecht is voor voetgangers en fietsers die zich in de directe omgeving van de voertuigen begeven. Vooral de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen is slecht voor de gezondheid. Amsterdam is de enige stad in Nederland met een milieuzone voor brom- en snorfietsen.

De milieuzone werd in de zomer van 2016 aangekondigd. Binnen de milieuzone mogen geen scooters rijden die voor het eerst zijn toegelaten voor 2011. Uit de statistieken van de Rijkdienst voor het Wegverkeer (de RDW) blijkt dat de brom- en snorfietsen in Amsterdam sinds de aankondiging van de maatregel sterk verschoond zijn. Relatief veel voertuigeigenaren hebben een brom- of snorfiets uit 2016, 2017 of 2018 gekocht. Een derde van alle nieuwe elektrische scooters in Nederland wordt verkocht in Amsterdam.

Aantal overtreders onder de 4%
Met kentekencheckers en camera's is vanaf januari 2018 het aantal rijdende oude scooters in de milieuzone bijgehouden. Van januari tot april 2018 werden gemiddeld 125 overtredingen (potentiële boetes) per week gezien. Deze overtreders kregen een waarschuwingsbrief thuisgestuurd. In mei, toen de daadwerkelijke handhaving van start ging voldeed al 96,8 % van de brom- en snorfietsen aan de regels van de milieuzone. In 2016 was dit nog 80%. Sinds de start van de handhaving in mei worden zo’n 100 boetes per week uitgedeeld.

Ophaalactie brom- en snorfietsen
Vanaf 21 april jl. heeft de gemeente ophaal- en inleverdagen georganiseerd in samenwerking met Amsterdamse demontagebedrijven en aangesloten scooterdealers. Hierbij zijn zo’n 600 oude brom- en snorfietsen opgehaald. Hetzelfde aantal oude brom- en snorfietsen is in die periode ingeleverd bij de dealers. In het afgelopen jaar hebben 422 Amsterdammers met een stadspas subsidie gekregen om hun oude scooter te verruilen voor schoon vervoer. De subsidieregeling blijft tot 1 oktober van dit jaar bestaan.

In totaal heeft Amsterdam nu vijf milieuzones. Naast de milieuzones voor bestelauto’s en vrachtverkeer, die al eerder van kracht waren, zijn op 1 januari 2018 drie nieuwe milieuzones ingevoerd: brom- en snorfietsen, taxi’s en autobussen. Het percentage vervuilende taxi’s is sinds 2016 gedaald van 20% naar 4%. Voor touringcars geldt dat dit percentage is gezakt 9% naar 2%. De OV -bussen voldoen allemaal aan de toegangscriteria.