AMSTERDAM - Amsterdam heeft flinke stappen gezet om de administratieve lasten in de jeugdhulp terug te dringen. Zo is het aantal formulieren afgenomen en zijn formulieren vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. Ook zijn de werkwijzen van verschillende instanties binnen de regio beter op elkaar aangesloten, bijvoorbeeld in het geval van crisis. Dat schrijft Simone Kukenheim, wethouder jeugd, in een brief aan de gemeenteraad.


Wethouder Kukenheim (Jeugd): “Elke minuut voor de administratie is een minuut die niet aan een kind in problemen wordt besteed. Ik ben dus blij met de stappen die gezet zijn om de administratieve lasten te verminderen. Maar daarmee zijn we er nog niet. We blijven kritisch kijken naar waar het beter kan, zodat de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt.”

Hulpverleners zijn een te groot deel van hun tijd kwijt aan het invullen van formulieren en het zoeken naar de juiste informatie. Dit is tijd die zij niet kunnen besteden aan het werk waar ze voor kozen en waar we ze hard voor nodig hebben: het helpen van kinderen en gezinnen in nood. De regeldruk is naast de werkdruk bovendien een van de belangrijkste redenen dat veel hulpverleners de zorg ook weer verlaten.

In april van dit jaar stelde wethouder Kukenheim daarom een Taskforce Administratieve Lastenverlichting (TAL) in. Binnen die taskforce werkt de gemeente Amsterdam samen met dertien regiogemeenten en zorgaanbieders aan het verlagen van administratieve lasten in de jeugdhulp. Een voorwaarde van de maatregelen is dat de kosten niet toenemen. Met de brief informeert de wethouder de gemeenteraad over de tussentijdse resultaten.