AMSTERDAM - Het afgelopen jaar is er intensief gehandhaafd op woonfraude. Er zijn in 2017 378 bestuurlijke boetes uitgedeeld voor een totaalbedrag van €4,2 miljoen. Het overgrote deel van deze boetes was voor illegale vakantieverhuur van appartementen.

Met de handhaving wil de gemeente illegaal gebruik van woningen beëindigen. De aanpak is steeds succesvoller. In 2017 zijn er in totaal 1407 woningen weer beschikbaar gekomen voor bewoning. Handhavers komen minder vaak hele panden tegen die illegaal verhuurd worden dan voorgaande jaren en daarom zijn er ook minder sluitingen.

Stabilisatie toeristische verhuur

Het aantal advertenties van appartementen die worden aangeboden op vakantieverhuurplatforms stabiliseert. De overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Airbnb heeft er niet toe geleid dat mensen overlopen naar andere platforms. Airbnb blijft met circa 18.000 advertenties per maand de grootste aanbieder van vakantieverhuur.

Afspraken met Airbnb

De afspraken met Airbnb hebben tot nu toe het gewenste resultaat gehad. Vakantieverhuur stabiliseert en er komen minder illegale praktijken voor. Airbnb informeert haar hosts proactief over de wetten en regels in Amsterdam en het is niet meer mogelijk om een woning voor langer dan 60 dagen te verhuren via het platform. In 2017 heeft Airbnb de kalender van 1770 advertenties geblokkeerd omdat ze de limiet van 60 dagen hadden bereikt.

Vanaf 2019 30 dagen per jaar

Om de overlast van toerisme nog verder te beperken, wordt de termijn voor vakantieverhuur per 1 januari 2019 verkort naar 30 dagen.