AMSTERDAM - Amsterdam organiseert in de zomervakantie van 10 juli tot en met 22 augustus voor de tweede keer een uitgebreid programma voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar: MidzomerMokum. In de hele stad organiseert het Amsterdamse onderwijs zomerschoolprogramma's en kunnen kinderen deelnemen aan allerlei sportactiviteiten en culturele workshops. Het college investeert met MidzomerMokum in de kansengelijkheid van de Amsterdamse jeugd. Voor de extra zomerscholen is dit jaar ongeveer 3,4 miljoen euro uitgetrokken, zodat zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid zijn om deel te nemen.


MidzomerMokum is in 2020 gestart vanwege de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van jonge Amsterdammers. Vorig jaar waren er ruim 7.000 activiteiten, verspreid over de hele stad, en namen er naar schatting zo'n 40.000 kinderen en jongeren deel. Dit jaar wil de gemeente samen met scholen, sportverenigingen, musea en de Openbare Bibliotheek Amsterdam opnieuw kinderen en jongeren een mooie en leerzame zomer bezorgen. Er wordt samengewerkt met lokale partners en Amsterdamse professionals, met als doel alles in het werk te stellen om de kinderen en jongeren te bereiken die het meest gebaat zijn bij deze activiteiten. Bijvoorbeeld omdat ze een instabiele thuissituatie hebben, een verhoogd risico op mentale klachten, leven in een gezinssituatie met beperkte financiële mogelijkheden of omdat ze zich eenzaam of somber voelen.

Zomerscholen
Door deel te nemen aan de zomerschoolprogramma's krijgen leerlingen en scholieren de mogelijkheid om op een leuke manier twee tot drie weken bezig te zijn met hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De organisatie van de zomerscholen in het primair onderwijs is in handen van de Amsterdamse schoolbesturen, zodat ze aansluiten op het reguliere curriculum.

Voor middelbare scholieren zijn ruim 1.500 zomerschoolplekken beschikbaar. Het programma is heel breed en gericht op leerlingen van vmbo tot en met vwo. Daarnaast zijn er thematische zomerscholen gericht op bijvoorbeeld doorstromers naar havo en vwo en voor leerlingen die overstappen van het vmbo naar het mbo. Het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs coördineert namens de schoolbesturen de organisatie, en werkt hierbij nauw samen met de scholen en diverse lokale partners.

Activiteiten
Voor MidzomerMokum zijn er naast de zomerscholen duizenden sport- en beweegactiviteiten georganiseerd, in samenwerking met verschillende partners in de stad. Zo zijn er voetbalclinics bij Ajax, uitdagende urban sporten, sportactiviteiten voor kinderen met een beperking en kan kennis worden gemaakt met sporten als skateboarden, ponyrijden, yoga en hockey. Ook is er ruimte voor activiteiten op het gebied van natuur en techniek, zoals natuurprogramma's in diverse schooltuinen. Op het gebied van kunst en cultuur worden in alle stadsdelen door welzijns- en culturele instellingen activiteiten georganiseerd. De OBA biedt bijvoorbeeld zo'n 250 culturele activiteiten aan door de hele stad, gericht op het vergroten van de taalvaardigheid en de kennismaking met literatuur.

Op het gebied van media gaat het ZomerKinderPersbureau aan de slag met de vraag hoe het staat met het Amsterdammerschap door de ogen van kinderen, en zijn er workshops film maken en fotografie.