AMSTERDAM - Zaterdag 13 oktober is mevrouw Remkes-Cools benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft de onderscheiding gekregen voor haar jarenlange vrijwillige hulp aan oudere en hulpbehoevende Amsterdammers. Burgemeester Femke Halsema reikte de versierselen uit in de Rooms Katholieke parochie Van Ars in Amsterdam-Noord waar mevrouw Remkes-Cools actief is.

Sinds 1968 vervult mevrouw Remkes-Cools een centrale rol in de parochie. Op vrijwillige basis organiseert zij jaarlijkse dagjes uit met ouderen en is zij spil in de organisatie van de kerstmiddag voor oudere en eenzame Amsterdammers. Gezinnen die financiële hulp nodig hadden, konden voor ondersteuning bij haar terecht. Ook is zij dertig jaar lang pleegmoeder geweest voor kinderen uit andere gezinnen die het thuis niet makkelijk hadden.

Mevrouw Remkes-Cools werd zaterdag in het zonnetje gezet op ‘De Dag van de Ontmoeting’ in de parochie, waarvan zij een van de organisatoren en steunpilaren is.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.