AMSTERDAM - Amsterdam is rijk aan kunst: het bepaalt de identiteit van de stad. Van creatieve broedplaatsen tot internationaal gerenommeerde musea: Amsterdam heeft het allemaal. Vrijdag presenteerde wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) haar visie op de kunst- en cultuursector in het rapport ‘Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024’. Meliani wil cultuurcoaches voor kinderen, een brede visie op nachtcultuur, meer ruimte voor nieuwe culturele initiatieven en een groter cultureel aanbod in alle wijken van Amsterdam. Voor alle plannen uit het rapport ‘Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024’ is 134,5 miljoen euro beschikbaar.

Wethouder Touria Meliani: “Ik sta voor een levendige en bruisende stad, waar talenten tot bloei kunnen komen en mensen nieuwe verbindingen aangaan. Een stad als Amsterdam verdient een interessante en diverse culturele sector, waarvan iedereen -jong, oud en wat je achtergrond ook is levenslang kan genieten.”

Cultuurcoach
Op het gebied van het kunst en cultuur aanbod voor kinderen wil de wethouder forse stappen zetten. Lang niet alle kinderen komen van huis uit met kunst in aanraking. Het is belangrijk dat dit op jonge leeftijd gebeurt, met een zo breed mogelijk aanbod en gericht op zowel het zelf maken als het meemaken van kunst. Daarom introduceert de wethouder de cultuurcoach voor naschoolse talentontwikkeling. De cultuurcoach werkt vanuit een culturele instelling, kan door scholen ingezet worden als kunstvakdocent en legt relaties tussen scholen en culturele initiatieven in de wijk. In totaal komen er vanaf 1 januari 2021 in heel Amsterdam 30 cultuurcoaches beschikbaar.

Nachtcultuur
Meliani zet in op een levendige stad, zowel overdag als in de nacht. De nacht loopt vaak voor op het gebied van representatie en inclusie. Om kunst en cultuur in de nacht gericht te stimuleren komt de wethouder met een ‘nachtvisie’. Hierin wordt in kaart gebracht hoe verschillende beleidsterreinen als economie, veiligheid en openbaar vervoer kunnen samenwerken, zodat de Amsterdamse nachtcultuur nog meer wordt gestimuleerd. De eerste stappen worden al in 2020 gezet: de start van de pilot met de nachtmetro als onderdeel van de Agenda Autoluw.

Nieuwe culturele initiatieven
De ‘Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024’ voegt, naast instellingen op naam, ook acht functies toe aan de Amsterdamse Basisinfrasctructuur (Amsterdam Bis), het culturele raamwerk van de stad. Zo ontstaat er nog meer ruimte voor financiering van nieuwe culturele initiatieven. Hierin werkt Meliani nauw samen met het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Annabelle Birnie (directeur AFK): “Het AFK heeft in de afgelopen maanden met veel plezier en in alle zorgvuldigheid aan de nieuwe regelingen 2021-2024 gewerkt. Het AFK beleid sluit goed aan op de uitgangspunten van de Hoofdlijnen: Van de makers als kapitaal van de stad tot Amsterdam als superdiverse metropool waarin iedereen in gelijke mate toegang heeft tot cultuur. Waar in de stad je ook woont.”

Cultuur in alle wijken
Meliani vindt het belangrijk dat iedereen in Amsterdam in aanraking komt met kunst en cultuur. Zuidoost, Nieuw-West en Noord krijgen daarom de mogelijkheid een inhaalslag te maken naar meer kunst en cultuur in de wijk. Hiervoor komt 1,45 miljoen Euro beschikbaar. Ook worden alle culturele instellingen gestimuleerd om stappen te zetten naar meer representatie en inclusie. Hiervoor is een actieplan opgesteld.